Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa

Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa

Assistència a la Jornada “Aspectes econòmics i característics del processat de pèl·let torrefacte” que va tenir lloc a Reus el 6 de setembre. Contacte: adriano.raddi@ctfc.cat

Assistència a la presentació “Estudi i inventari de la demanda potencial de biomassa a la província de Barcelona en centres o administracions públiques” i a la reunió del “Grup de treball de l’Energia Sostenible Local” que va tenir lloc a Barcelona el 15 de setembre. Contacte: mireia.codina@ctfc.cat

Organització de la “Jornada de formación para la producción de biocombustibles sólidos de calidad, pélets de madera” que va tenir lloc a Solsona el 16 de setembre. Jornada organitzada pel CTFC en el marc del projecte europeu “SecureChain”. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

DSC02265

Participació al “Seminari tècnic sobre aprofitaments forestals” que va tenir lloc el 26 de setembre a Lleida. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

Assistència a la Jornada “Networking sobre eficiència energètica aplicada als sectors públics i privats” que va tenir lloc el 14 d’octubre a Barcelona. Durant la secció de brokerage es va aprofitar per realitzar contactes a diverses empreses i centres de recerca del sector de la biomassa i l’eficiència energètica. Contacte: mireia.codina@ctfc.cat

Participació en el “Curs de control d’aprovisionaments i emissions de Biomassa” que va tenir lloc els dies 18 i 20 d’octubre a Barcelona i Solsona. El curs ha estat organitzat pel Clúster de la Biomassa de Catalunya amb la col·laboració del CTFC. El curs està reconegut tant pel CTFC com per l’ICAEN. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat, mireia.codina@ctfc.cat

Participació en el Curs “Gestió forestal sostenible” que va tenir lloc del 7 al 22 d’octubre a Olot. El curs ha estat impartit al Centre Associat UNED Girona, Extensió Comarcal de la Garrotxa. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

Assistència a la Jornada “Pla estratègic sectorial” organitzada pel Gremi Fusta i Moble que va tenir lloc el 25 d’octubre a Barcelona. El sector de la fusta i el moble de Catalunya i l’Administració (Agricultura, Indústria, Ensenyament i Territori) dialoguen per fixar unes bases de cooperació estratègica i un model operatiu eficient per a l’elaboració d’un Pla estratègic sectorial durant el 2016-2017, i que s’aplicaria en el període 2017-2025. Contacte: adriano.raddi@ctfc.cat

Del 25 al 28 d’octubre, Pere Navarro ha assistit a la reunió del projecte europeu “SecureChain” que ha tingut lloc a Enschede (Països Baixos). SecureChain és un nou projecte Horitzó 2020 que es dirigeix a les cadenes de subministrament sostenible en el sector de la bioenergia a Europa. L’objectiu del projecte és promoure la biomassa com a recurs energètic, assegurant models sostenibles que donin més valor als subproductes generats. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

Assistència a diferents reunions del Comitè gestor de la biomassa de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya. Contacte: adriano.raddi@ctfc.cat

Assistència a diferents reunions de la Junta i comissions del Clúster de la biomassa a Catalunya:

Assistència a diferents reunions de la Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya. Participació en les Comissions de Jornades i Comunicació. Contacte. adriano.raddi@ctfc.cat, mireia.codina@ctfc.cat

Manteniment i actualització del web BiomassaCAT, el portal de la biomassa a Catalunya (www.biomassacat.cat) amb la col·laboració de l’àrea de sistemes i amb l’àrea de comunicació del CTFC. Web incentivada per l’Institut Català de l’Energia, amb la col·laboració dels Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Empresa i Ocupació; Territori i Sostenibilitat, i Economia i coneixement, en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Contacte: mireia.codina@ctfc.cat

Àrea d’aprofitaments fusters i biomassa

Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, Juliol 2016

El 31 de maig, Pere Navarro va participar a la Jornada “La biomassa com a font d’energia municipal” que va tenir lloc a Tarragona, amb la ponència “Producció primària de biomassa: situació del sector i línies a seguir”. Jornada organitzada pel CTFC i la Diputació de Tarragona dins el Pla anual de transferència tecnològica (PATT). Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

 

El 2 de juny, Pere Navarro participar a la Jornada “L’extracció de biomassa per a usos energètics com a estratègia de prevenció d’incendis” que va tenir lloc a Solsona, amb la ponència “Sinergies entre l’aprofitament forestal per ús energètic i la prevenció d’incendis a l’ecosistema mediterrani”. Jornada organitzada pel CTFC i el Clúster de la Biomassa de Catalunya dins el Pla anual de transferència tecnològica (PATT). Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

 

En el marc del conveni de treball entre DIN CERTCO i CTFC, els dies 13 i 14 de juny, Pere Navarro va realitzar la inspecció tècnica de qualitat DINPlus dels pèl·lets a l’empresa Gestión de Biomasas de Córdoba. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

El 20 de juny, Pere Navarro va participar a la Visita tècnica a instal·lacions municipals de biomassa que va tenir lloc a Sant Pere de Torelló. Jornada organitzada pel CTFC i la Diputació de Tarragona dins el Pla anual de transferència tecnològica (PATT). Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

 

afib-2 Del 5 al 7 de juliol va tenir lloc a Solsona la reunió inicial del projecte BIO4ECO, un projecte europeu sobre millorar els processos de les polítiques regionals i nacionals i la implementació de polítiques adreçades a la transició cap a una economia baixa en carboni, en relació amb l’ús d’energies renovables, l’eficiència energètica dels edificis, i la biomassa forestal i agrícola. El projecte, liderat des de Catalunya a través del DARP i el CTFC, té com a socis institucions de Finlàndia, Letònia, França, Eslovènia, Bulgària, Itàlia i Romania.

La trobada es va complementar amb visites a diferents aprofitaments locals de biomassa al Berguedà i a la zona industrial de Barcelona. Contacte: adriano.raddi@ctfc.cat

 

El 14 de juliol el CTFC va rebre el Diploma acreditatiu pel projecte “Pla de calderes de biomassa forestal en equipaments públics municipals” com a Projecte Tractor de l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis. Contacte: denis.boglio@ctfc.cat pere.navarro@ctfc.cat

El Pla de calderes, programa impulsat conjuntament pel CTFC amb el Departament d’Agricultura i la Diputació de Girona, té com a finalitat promoure la instal·lació de calderes d’ús tèrmic i petites xarxes de calor per a edificis i  equipaments públics municipals amb l’objectiu de dinamitzar l’ús sostenible dels boscos a Catalunya i reduir significativament les quotes de consum per a usos tèrmics que tenen actualment els equipaments municipals, contribuint a assolir els objectius de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012-2020. Compta amb el suport institucional de l’Associació ELFOCAT (municipis propietaris forestals), les Diputacions i la Generalitat de Catalunya.

 

Manteniment i actualització del web BiomassaCAT, el portal de la biomassa a Catalunya (www.biomassacat.cat) amb la col·laboració de l’àrea de sistemes i de comunicació del CTFC. Web incentivada per l’Institut Català de l’Energia, amb la col·laboració dels Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Empresa i Ocupació; Territori i Sostenibilitat, i Economia i coneixement, en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

 

Visita a diferents empreses pel manteniment de la marca DBOSQ (http://afib.ctfc.cat/dbosq). El seguiment a les empreses es realitza per tal de garantir que la qualitat de l’estella forestal sigui constant al llarg del temps, realitzant mostrejos tant en els patis d’estella com en les descàrregues de biomassa als clients, controlant així la qualitat de l’estella subministrada i del transport. Contacte: ester.blanco@ctfc.cat , pere.navarro@ctfc.cat

 

Publicacions:

Regos, A., Aquilué, N., López, I., Codina, M., Retana, J. i Brotons, L. (2016). Synergies Between Forest Biomass Extraction for Bioenergy and Fire Suppression in Mediterranean Ecosystems: Insights from a Storyline-and-Siulation Approach. Ecosystems. DOI: 10.1007/s10021-016-9968-z

García-Durañona, L., Farreny, R., Navarro, P., Boschmonart-Rives, J. (2016). Life Cycle Assessment of a coniferous wood supply chain for pallet production in Catalonia, Spai. Journal of Cleaner Production. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.032

 

Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa

Abril 2016, Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa

Des del 18 al 21 de març,  l’àrea ha paticipat en la tercera reunió del projecte SECURECHAIN al municipi de Växjo (Suècia), on s’està treballant en la promoció d’una cadena de subministrament de biomassa sostenible, que compleixi amb paràmetres de qualitat mediambiental, viabilitat financera d’algunes PIMEs i en sistemes de qualitat de biocombustibles.

 

Manteniment i actualització de www.biomassacat.cat amb la col·laboració de l’àrea de sistemes i amb l’àrea de comunicació del CTFC. Web incentivada per l’Institut Català de l’Energia, amb la col·laboració dels Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Empresa i Ocupació;  Territori i Sostenibilitat, i Economia i coneixement.

 

El  10 de març es va participar en el simposi “Vinyes per calor” , organitzat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Una de les conclusions del simposi va ser que les restes de la poda de les vinyes poden ser una font d’energia com a biomassa, idea compartida pels participants al Simposi dels diferents països europeus (Espanya, Alemanya, Itàlia i Portugal), tant a nivell d’experts com de representants de les ciutats, valorant la importància de tancar el cercle de la vinya i de reduir la petjada de carboni del sector del vi

Més informació: Pere Navarro,  pere.navarro@ctfc.cat o a la web: http://vineyards4heat.eu/ca/symposium-2/

 

Els dies 1 i 2 de març es va organitzar el primer Learninglab en el context del projecte Europeu SECURECHAIN(H2020). La sessió d’aprenentatge s’emmarca en el programa d’acompanyament i innovació en el sector de la biomassa sòlida, tant per a la mobilització de biomassa com per a la producció i servei d’energia. La sessió va constar de tres parts, una comuna entre les empreses que participen en el programa; la segona, de presentació del context i situació del sector a Catalunya, Àustria i Europa, i un tercer bloc de sessions privades entre les empreses participants.

Més informació,  Pere Navarro, pere.navarro@ctfc.cat o a la web: http://www.securechain.eu/

El CTFC participa també en el comitè tècnic del projecte Beenergi (liderat per la Diputació de Girona). El programa BeenerGi de la Diputació de Girona ofereix assistència tècnica, jurídica i financera necessària als municipis adherits al Pacte d’alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els edificis públics municipals (inclou la creació de xarxes de calor).

Més informació, denis.boglio@ctfc.cat, pere.navarro@ctfc.cat o a la web: http://beenergi.ddgi.cat/

 

El 18 de febrer l’àrea d’aprofitaments fusters i biomassa va participar en la Jornada professional de biomassa de Catalunya (organitzada per les mateixes institucions que participen en la Fira de la Biomassa de Catalunya). La jornada es va dividir en dos grans blocs: al matí es va presentar experiències en l’àmbit d’instal·lacions municipals i el segon bloc, a la tarda, es va parlar sobre instal·lacions industrials. La participació del CTFC en la jornada va ser a través d’una presentació al matí sobre la situació del sector.

Més informació, Pere Navarro, pere.navarro@ctfc.cat

 

Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, gener 2016

Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, Gener 2016

El mes d’octubre del 2015 es va organitzar conjuntament amb membres de la Universitat Politècnica de Barcelona una reunió del projecte SECURECHAIN (http://www.securechain.eu/). El projecte té com objectiu la millora de la cadena de valor de la biomassa, i específicament es centrarà més en donar suport i assistència tècnica a empreses que vulguin invertir en millorar processos relacionats amb la biomassa. Per més informació: pere.navarro@ctfc.cat

El 30 d’octubre del 2015 es va constituir formalment i amb signatura d’estatuts el Clúster de la Biomassa, i per tant ja és una realitat. A partir d’ara la persona encarregada del clúster serà en Ferran Garrigosa i el president del Clúster, Joan Anton Fornieles (de l’empresa Energrup). El clúster pretén ser una eina de dinamització del sector i de la millora de la competitivitat de les empreses associades. Per més informació: denis.boglio@ctfc.cat i pere.navarro@ctfc.cat

El CTFC forma part d’un consorci per a la fabricació d’una caldera mitjana/domèstica amb biomassa. A més del CTFC, forma part del consorci  el Centre Tecnològic de Manresa i l’empresa ATTSU (fabricant de calderes industrials amb biomassa). El projecte va començar al 2015 i finalitzarà al 2017. Per més informació: pere.navarro@ctfc.cat

L’empresa DINCertco, empresa certificadora de la marca DINPlus de pèl·lets, s’ha posat en contacte amb el CTFC perquè els doni recolzament en la certificació del DINPlus a Espanya. El desembre passat en Pere Navarro va fer formació específica amb el personal de DINCertco, fent una inspecció a una fàbrica de pèl·lets a La Sènia. A finals de desembre es va realitzar la primera inspecció a una empresa del País Basc.

El passat 16 de desembre es va participar en la jornada: Trobada sobre experiències, polítiques i perspectives de la biomassa forestal a l’Eurodistricte de l’espai català transfronterer.  En la jornada organitzada pel CTFC, es va exposar la situació del sector de la biomassa a Catalunya i al sud de França. Per més informació: montse.garcia@ctfc.cat i pere.navarro@ctfc.es

L’11 de desembre del 2015 es va participar al workshop: “De la biomassa al combustible sintètic”. Jornada organitzada per l’IREC (Institut de Recerca d’Energia de Catalunya), en la qual es va presentar els tipus de biomasses a Catalunya i els biocombustibles possibles a partir de les mateixes. També es varen mostrar dades d’existències de les potencials biomasses a emprar com a combustibles alternatius. Per més informació: pere.navarro@ctfc.cat

El CTFC, com cada any, participa en l’organització de la Fira de la Biomassa de Catalunya. Aquest any s’ha organitzat una jornada professional, dividida en dues parts: una al matí adreçada a tècnics municipals i entitats locals, i l’altra a la tarda, destinada a iniciatives privades. La jornada es realitzarà el 18 de febrer a Vic. Per més info: pere.navarro@ctfc.cat

 

Octubre 2015

Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, Octubre 2015

El 2 de juliol Mireia Codina i Isart Gaspà van participar com a professors en el Curs d’extensió universitària “Gestió forestal sostenible” de la UNED Olot. Van tractar temes d’ “Aprofitaments i producció forestal” i“Classificació, qualitat i aplicacions de la biomassa”. Contacte: mireia.codina@ctfc.cat

 

Del 7 al 10 de juliol, Pere Navarro va assistir a la reunió final del projecte eWOOD(http://ewood-master.eu/) a Finlàndia. El projecte té per objectiu la creació d’un màster europeu sobre l’energia de la fusta i la seva cadena d’aprofitament, des del bosc fins al client final. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

 

El 7 de juliol, Mireia Codina va assistir a la Reunió del Club del Pacte d’Alcaldes a Catalunya: Àmbit de treball i intercanvi tècnic sobre biomassa, on va tenir lloc la presentació del web BiomassaCAT: el portal de la biomassa a Catalunya.

BiomassaCAT és un espai de referència sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya, on es pot consultar informació rellevant relativa al sector de la biomassa agroforestal. Aquest portal s’ha creat en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

BiomassaCAT és fruit de la col·laboració entre diferents entitats i administracions que treballen per l’impuls de la biomassa, promogut per l’Institut Català d’Energia i desenvolupat pel CTFC. Contacte: mireia.codina@ctfc.cat

 

 

 

Assistència a diferents reunions del Comitè gestor de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

 

El 23 de juliol es va signar a Manresa el protocol d’acord per la constitució del Clúster de la biomassa a Catalunya. Aquesta mesura forma part del desenvolupament de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola.

Aquesta iniciativa està impulsada pel CTFC i compta amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Departament d’Empresa i Ocupació. L’agrupació d’empreses i institucions tindrà com a objectius principals reforçar la competitivitat de les empreses del sector de la biomassa a Catalunya a partir dels seus reptes estratègics, definir i posar en marxa un pla d’accions amb projectes concrets, establir mecanismes de dinamització del mercat local de biomassa i fer que el clúster sigui sostenible a llarg termini i que integri tots els agents de la cadena de valor.

Com a resultat dels treballs fets fins al moment entre les diferents empreses, el sagents i els dinamitzadors de les activitats, també s’ha considerat convenient l’existència d’un grup tractor d’empreses del clúster que lideri i dediqui temps en els primers dos anys d’arrencada del clúster per consolidar-lo de cara al sector i la resta d’agents implicats.

Es preveu la constitució formal del clúster (en modalitat d’associació empresarial innovadora sense afany de lucre) durant la tardor d’enguany amb més de 35 empreses. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat

 

Assistència a diferents reunions de la Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya. Participació en les Comissions de Jornades i Comunicació. Contacte: pere.navarro@ctfc.cat