Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc

Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc, Octubre 2016

Incorporació de Lorena Mulero Jiménez que donarà suport al nostre grup i al Grup d’Ecologia i gestió dels sistemes Silvopastorals en les tasques a desenvolupar en el marc del projecte EST_RES (Estrategias de Respuesta de sistemas leñosos mediterráneos a perturbaciones de origen natural o antrópico) del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (Ministerio de Economia y Competitividad). Contacte: lorena.mulero@ctfc.es

S’ha concedit el projecte CANOPEE (Canvi climàtic i adaptació dels boscos del Pirineu) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). Aquest projecte de 3 anys (en el qual hi participen també investigadors del Grup d’Ecologia i gestió dels sistemes Silvopastorals i de l’Àrea de Biodiversitat) té per objectiu estudiar la vulnerabilitat de les principals especies forestals del Pirineu al canvi climàtic i la implementació de tractaments forestals dirigits a potenciar la capacitat adaptativa de les masses al canvi climàtic. Contacte: lluis.coll@ctfc.es

Pino silvestre. Lluís Coll

José Ramón González-Olabarria està realitzant una estada de 4 mesos a la Pacific Northwest Research Station de l’USDA (Oregon, USA) en el marc del projecte SuFoRUn (H2020-MSCA-RISE-2015). Contacte: jr.gonzalez @ctfc.es

Aitor Ameztegui està fent una estada de 2 mesos al Centre d’Etude de la Forêt (Montréal, Québec) en el marc del projecte NEWFORESTS (FP7-PEOPLE-2013-IRSES). L’estada de l’Aitor a terres nord-americanes inclou una visita d’una setmana al Cary Institute of Ecosystem Studies (Nova York) on treballarà en diferents desenvolupaments del model de dinàmica forestal SORTIE. Contacte: aitor.ameztegui@ctfc.es

Hem assistit a la Conferencia final de l’Acció COST “EuMIXFOR” que reuneix investigadors de diversos països europeus que estudien diferents aspectes relacionats amb la dinàmica i gestió dels boscos mixtes (veure publicacions). Contacte: lluis.coll@ctfc.es

Hem participat en les Jornades de Recerca de la Xarxa de Parcs Nacionals on s’han exposat els resultats obtinguts en el marc del projecte GESCLIMFOR (Pasado, presente y futuro de los bosques de montaña: seguimiento y modelización de los efectos del cambio climático y la gestión sobre la dinámica forestal) finançat per la convocatòria de recerca de l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals (veure publicacions). Contacte: lluis.coll@ctfc.es

Hem assistit en la reunió inaugural de l’acció COST “CLIMO” (CLImate-Smart Forestry in MOuntain Regions)  a Brussel·les el passat 17 d’octubre. Contacte: lluis.coll@ctfc.es

Publicacions

 • Oliva J, Castaño C, Baulenas E, Dominguez G, Gonzalez-Olabarria JR, Oliach D. (2016) The impact of the socioeconomic environment on the implementation of measures against an invasive forest pathogen. Forest Ecology and Management 380,118–127
 • Diaz-Yanez O, Mola-Yudego B, Eriksen R, Gonzalez-Olabarria JR. (2016) Assessment of the main disturbances on Norwegian forest based on 20 years national forest inventory. PLoS ONE 11(8): e0161361.
 • Coll L, Ameztegui A, Collet C, Löf M, Mason B, Ponette Q, Verheyen K, + 21 coauthors. (2016) Future research needs on mixed-forests from the perspective of European forest managers. In: Integrating Scientific Knowledge in Mixed Forests, EuMIXFOR Final Conference. 5-7 October, Prague (Czech Republic).
 • Coll L, Blázquez A, Pla M, Márquez A, García MB, Errea MP, Villero D, Ameztegui A. (2016) Procesos de colonización y densificación del bosque en los PPNN de “Aigüestortes i Estany de St Maurici”, “Ordesa y Monte Perdido” y “Picos de Europa”. En: Jornadas de Investigación de la Red de Parques Nacionales.18-20 Octubre 2016, Daimiel (España).

Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc

Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc, Juliol 2016

S’ha concedit el projecte EFOREST (Evaluación de la eficiencia de alternativas de gestión forestal multi-objetivo a nivel de paisaje) en el marc del “Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad” del Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO). Aquest projecte, d’una durada de 3 anys, té per objectiu generar una metodologia integrada per a l’avaluació i selecció de plans de gestió forestal a nivell de paisatge, adaptada a processos de planificació participativa, capaç de incloure múltiples objectius de gestió, i amb capacitat d’integrar i mitigar l’impacte de les pertorbacions (incendis, tempestes, i l’estrès associat a les condicions climàtiques actuals i futures). Contacte: gonzalez@ctfc.es

El passat mes de juny va començar a treballar al FiDBosc l’Eduard Busquets Olivé, qui està revisant plans de prevenció d’incendis amb noves tecnologies (LIDAR) i participa en un projecte per designar una metodologia comú sobre la designació de Punts Estratègics de Gestió (PEG’s) a Catalunya. Contacte: gonzalez@ctfc.es

Michael Petruccioli, de la Università degli Studi del Molise (Campobasso, Itàlia) està realitzant una estada al FiDBosc en el marc del programa Erasmus+. Avaluarà la plasticitat fisiològica, morfològica i arquitectural les capçades de roure en la zona de l’incendi del 1998 al Solsonès. Contacte: ameztegui@gmail.com

Diversos mitjans de comunicació varen fer-se ressò de la publicació de l’estudi en què es defineix l’Índex de Persistència (PI). Aquest índex permet avaluar la capacitat de les comunitats a fer front a pertorbacions naturals, a partir de la presència i l’abundància de determinats trets de resposta. Més informació: http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-bosques-mixtos-o-de-especies-no-nativas-resisten-mejor-a-las-amenazas Contacte: sanchezpinillos@ctfc.es

Aitor Ameztegui participarà com a membre del Comitè Científic del Congrés Forestal Espanyol, organitzat per la Sociedad Española de Ciencias Forestales i que es celebrarà entre el 26 i el 30 de juny de 2017 a Plasencia (Càceres). Contacte: ameztegui@gmail.com

 

 

 

Publicacions

Ligot G, Ameztegui A, Courbaud B, Coll L, Kneeshaw D. (2016) Tree light capture and spatial variability of understory light increase with species mixing and tree size heterogeneity. Canadian Journal of Forest Research 46: 968-977

 

 

 

Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc

Abril 2016, Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc

S’ha concedit el projecte ESTRES (Estrategias de Respuesta de sistemas leñosos mediterráneos a perturbaciones de origen natural o antrópico) en el marc del “Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad” del Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO). Aquest projecte, d’una durada de 3 anys, té per objectiu avançar en la comprensió de les estratègies que desenvolupen les especies forestals per fer front a les pertorbacions. Contacte: lluis.coll@ctfc.es

S’ha assistit al segon encontre anual del projecte INFORMED (EraNet-Foresterra) que va tenir lloc a Tunis a principis de març. En la reunió es va fer un repàs de les activitats desenvolupades durant la primera anualitat i varen definir-se les accions del proper any. En aquest sentit es pretén avaluar, durant els propers mesos, la resposta dels boscos del sud del Solsonès a diferents escenaris climàtics i estratègies de gestió utilitzant models de dinàmica forestal. Contacte: lluis.coll@ctfc.es

S’ha participat en la reunió anual del grup de treball sobre funcionament de boscos mixtes en el marc de la xarxa europea EuMIXFOR (Acció COST FP1206, http://www.mixedforests.eu/). Contacte: lluis.coll@ctfc.es

Aitor Ameztegui ha participat com a membre del jurat de la Novena Edició dels Premis Universitaris de la SECF, que varen entregar-se el passat 31 de març a l’Escola de Enxeñaria Forestal (Universitad de Vigo).Contacte: ameztegui@gmail.com

Un article de FiDBosc sobre les causes de l’ascens del límit del bosc al Pirineu va publicar-se en la portada de la prestigiosa revista Global Ecology and Biogeography. Diversos mitjans de comunicació varen fer-se ressò de la publicació de l’estudi. Més informació: http://fidbosc.weebly.com/

Portada de la revista

Portada de la revista

Un altre article de FiDBosc sobre diversificació de pinedes mediterrànies en un context de migració assistida va ser destacat per la revista Applied Vegetation Science en el seu número d’abril, que va publicar un comentari remarcant la importància d’aquest tipus d’estudis. Més informació: http://fidbosc.weebly.com/

El mes de març ens ha visitat Olalla Diaz Yañez, de la Universitat de l’Est de Finlàndia. Durant la seva visita, va col·laborar amb membres de Fidbosc en l’estudi del dany provocat per les pertorbacions als boscos de Noruega.

Publicacions

 • Pretzsch H., del Río M., Schütze G., Ammer C., Annighöfer P., Avdagic A., Barbeito I. Bielak K., Brazaitis G., Coll L., DrösslerL., Fabrika M., Forrester D.I., Kurylyak V., Löf M., Lombardi F., Matovic B., Mohren F., Motta R., den Ouden J., Pach M., Ponette Q., Skrzyszewski J., Sramek V., Sterba H., Svoboda M., Verheyen K., Zlatanov T., Bravo-Oviedo A. (2016.) Mixing of Scotspine (Pinussylvestris) and European beech (Fagussylvatica L.) enhances structural heterogeneity, and the effect increases with water availabilityForest Ecologyand Management 373: 149-166.
 • Selkimäki, M., González-Olabarria, J.R. (2016).Assessing gully erosion occurrence in forest lands in Catalonia (Spain).Land Degradation and Development. DOI: 10.1002/ldr.2533.
 • Solarik KA, Gravel D, Ameztegui A, Bergeron Y, Messier C. (2016).Assessing tree germination resilience to global warming: A manipulative experiment using sugarmaple (Acer saccharum). SeedScience Research. DOI:10.1017/S0960258516000040
 • Sánchez-Pinillos M., Coll L., De Cáceres M., Ameztegui A. (2016). Assessing the persistence capacity of communities facing natural disturbances on the basis of species response traits. Ecological Indicators 66: 76-85
 • Annighöfer P., Ameztegui A., Ammer C., Balandier P., Bartsch N., Bolte A., Coll L., Collet C., Ewald J., Frischbier N., Gebereyesus T., Haase J., Hamm T., Hirschfelder B., Huth F., Kändler G., Kahl A., Kawaletz H., Kuehne C., Lacointe A., Lin N., Löf M., Malagoli P., Marquier A., Müller S., Promberger S., Provendier D., Röhle H., Sathornkich J., Schall P., Scherer-Lorenzen M., Schröder J., Seele C., Weidig J., Wirth C., Wolf H., Wollmerstädt J., Mund M. (2016) Species-specific and generic biomass equations for seedlings and saplings of European treespecies. European Journal of Forest Research. DOI: 10.1007/s10342-016-0937-z
 • Ameztegui A, Coll L, Brotons L, Ninot JM. (2016). Land-use legacies rather than climate change are driving the recent upwardshift of the mountain treeline in the Pyrenees. Global Ecology and Biogeography 25(3): 263-273.
 • Talluto MV, Boulangeat I, Ameztegui A, Aubin I, Berteaux D, Butler A, Doyon F, Drever CR, Fortin M-J, Franceschini T, Liénard J, McKenney D, Solarik KA, Strigul N, Thuiller W, Gravel D. (2016). Cross-scale integration of knowledge for predicting species ranges: a metamodeling framework. Global Ecology and Biogeography 25(2): 238-249.
 • Lambert J-B, Ameztegui A, Delagrange S, Messier C. (2016).Birch and conifer deadwood favourearly establishment and shade tolerance in yellowbirch juveniles growing on sugarmaple dominated stands. Canadian Journal of Forest Research 46(1): 114-121.

Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc, gener 2016

Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc, Gener 2016

José Ramón González es troba fent una estada a la University of Eastern Finland (Joensuu) en el marc del programa d’ajuts “José Castillejo”. En el marc de la seva estada col·laborarà  en diferents treballs de recerca amb els investigadors Blas Mola i Timo Pukkala de la mateixa universitat. Contacte: jr.gonzalez@ctfc.es

Martina Sánchez es troba realitzant una estada de 3 mesos al Centre d’Etude de la Forêt (CEF) canadenc en el marc del projecte Marie-Curie IRSES “Newforests”. Al CEF col·laborarà amb els investigadors Alain Leduc i Daniel Kneeshaw en un estudi sobre la recuperació dels boscos de coníferes del Québec afectats per atacs del cuc de l’avet (Choristoneura fumiferana). Contacte: martina.sanchezpinillos@ctfc.es

Membres de FiDBosc participaren en el workshop sobre la generació d’escenaris de canvi global per als boscos mediterranis organitzat a Solsona els passat mes de desembre en el marc del projecte INFORMED (EraNet-Foresterra). Contacte: lluis.coll@ctfc.es

Publicacions

 • Benavides R., Escudero A., Coll L., Ferrandis P., Ogaya R., Gouriveau F., Peñuelas J., Valladares F. (2016) Recruitment patterns of four tree species along elevation gradients in Mediterranean mountains: not only climate matters. Forest Ecology and Management 360: 287-296.
 • Casals P., Camprodon J., Caritat A., Rios A.I., Guixé D., Garcia-Marti X., Martín-Alcón S., Coll L. (2015) Forest structure of Mediterranean yew (Taxus baccata L.) populations and neighbor effects on juvenile yew performance in the NE Iberian Peninsula. Forest Systems 24 (3) e042.
 • González-Olabarria J.R., Mola-Yudego B., Coll L. (2015) Different factors for different causes: analysis of the spatial agrregation of fire ignitions in Catalonia (Spain). Risk analysis 35 (7):1197-209.
 • Martín-Alcón S., Coll L., Ameztegui A. (2016) Diversifying sub-Mediterranean pine woods with oak species in a context of assisted migration: responses to local climate and light environment. Applied Vegetation Science. DOI: 10.1111/avsc.12216.
 • Martín-Alcón S., Coll L. (2016). Unraveling the relative importance of factors driving post-fire regeneration trajectories in non-serotinous Pinus nigra forests. Forest Ecology and Management 361: 13-22.

Octubre 2015

Àrea de Funcionament i Dinàmica del Bosc, Octubre 2015

Aquest estiu, Lluís Coll ha realitzat una estada de 3 mesos al Centre d’Etude de la Forêt canadenc en el marc del projecte Marie-Curie IRSES “Newforests”. Contacte: lluis.coll@ctfc.es

S’ha assistit a la reunió anual de l’acció COST FP1206 EuMIXFOR que va tenir lloc a Brasov (Romania) el mes de setembre passat. Contacte: lluis.coll@ctfc.es

Aitor Ameztegui s’ha reincorporat al grup després de realitzar una estada postdoctoral de dos anys a la Universitat de Québec a Montréal (Canadà). Contacte: ameztegui@gmail.com

Hem estrenat una nova web que recull les activitats, projectes i publicacions que anem generant en el nostre grup: http://fidbosc.weebly.com/

Santi Martín va defensar a la seu del CTFC, la seva tesi doctoral amb el títol Diversificació de pinedes submediterrànies per espècies arbòries: factors, conseqüències i opcions de gestió.  La tesi ha estat dirigida pel Dr. Lluís Coll, i han format part del tribunal el Dr. Jesús Pemán García (UdL), el Dr. Juli Garcia Pausas (CIDE-CSIC) i la Dra. Miren del Río Gaztelurrutia (INIA-CIFOR)

El nou doctor, amb el tribunal i el director de la tesi

 

 

Publicacions

 

 • Pretzsch H., del Río M., Ammer C., Avdagic A., Barbeito I., Bielak K., Brazaitis G., Coll L., Dirnberger G., Drössler L., Fabrika M., Forrester D.I., Godvod K., Heym M., Hurt V., Kurylyak V., Löf M., Lombardi F., Matovic B., Mohren F., Motta R., den Ouden J., Pach M., Ponette Q., Schütze G., Schweig J., Skrzyszewski J., Sramek V., Sterba H., Stojanovic D., Svoboda M., Vanhellemont M., Verheyen K., Wellhausen K., Zlatanov T., Bravo-Oviedo A. (2015) Growthandyield of mixed versus purestands of Scotspine (Pinussylvestris L. ) and European beech (Fagussylvatica L.) analysedalong a productivity gradient through Europe. European Journal of Forest Research 134 (5): 927-947.
 • Benavides R., Escudero A., Coll L., Ferrandis P., Gouriveau F., Hódar J., Ogaya R., Rabasa S., Granda E., Santamaría B., Martínez-Vilalta J., Zamora R., Espelta J., Peñuelas J., Valladares F. (2015) Survival vs. growthtrade-off in early recruitment challenges global warming impacts on Mediterranean mountain trees. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 17(5):369-378.
 • De Cáceres M., Martínez-Vilalta J., Coll L., Llorens P., Casals P., Poyatos R., Pausas J.G., Brotons L. (2015) Coupling a waterbalance model with forest inventory data to predict drought stress: therole of forest structural changes vs. climate changes. Agricultural and Forest Meteorology 213: 77-90.
 • Martín-Alcón S., Coll L., Salekin S. (2015) Stand-leveldrivers of tree-species diversification in Mediterranean pine forests after abandonment of traditional practices. Forest Ecology and Management 353: 107-117.
 • Thiffault N., Coll L.,Jacobs DF. (2015) Natural regeneration after harvesting. In: Peh K.S-H, Corlett R.T &Bergeron Y. (Eds.) RoutledgeHandbook of Forest Ecology. TheEarthscan Forest Library (series). Routledge. NY, USA.
 • Ameztegui A, Coll L, Messier C. (2015) Modellingtheeffect of climate-inducedchanges in recruitmentandjuvenilegrowth on mixed-forest dynamics: Thecase of montane–subalpinePyreneanecotones. EcologicalModelling 313: 84-93.
 • Herawati H, González-Olabarria JR., Wijaya  A,  Martius C, Purnomo  H,  Andriani R. (2015) Tools for assessing the impacts of climate variability and change on  wild fire regimes in forests. Forests 6(5): 1476-1499