Àrea de Gestió Forestal Sostenible

Àrea de Gestió Forestal Sostenible, Octubre 2016

Es completa el projecte “Millora de la valorització i dinamització de la producció de pinya i pinyó de pi pinyer mitjançant l’agrupació de la cadena productora i la mecanització de l’aprofitament”, coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya. Es tracta d’un projecte per a la creació i funcionament de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (EAI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat, jaime.coello@cfc.cat

Aprovat el projecte RETOS del Mineco “Sistemas Agroforestales para la Producción de Cereal como Estrategia de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el Ámbito de la Península Ibérica” (AFCLIMA), coordinat per la Universidad de Santiago de Compostela. Contacte: jaime.coello@cfc.cat

Durant aquest estiu s’han completat els inventaris de seguiment silvo-dasomètric de les actuacions demostratives i de conservació dels projectes Life+Pinassa i Life+Suber. Contacte: mario.beltran@ctfc.cat, sonia.navarro@ctfc.cat

Tractaments mecànics al Coll del Guix, Llaberia (Life+Pinassa)

Tractaments mecànics al Coll del Guix, Llaberia (Life+Pinassa)

També, dins del projecte Life+Pinassa, s’han començat les tasques prèvies a la realització de les actuacions de conservació en els rodals seleccionats al Parc Natural de Ports. S’ha realitzat el replanteig de les actuacions i el marcatge peu a peu, en el cas de les tallades de selecció i les aclarides. Es preveu realitzar totes les actuacions durant la tardor 2016. Contacte: mario.beltran@ctfc.cat

S’inicia l’estada de pràctiques de Pedro Lumbreras Pérez, estudiant de Máster en Ingeniería de Montes a la Universidad Politécnica de Madrid. Col·laborarà a l’AGS i a l’APFNF fins al gener. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat

Publicacions:

Coello, J., Rovira, P., Fuentes, C., Piqué, M. 2016. Proyecto SUSTAFFOR: acondicionadores de suelo y acolchados para plantaciones forestales. Navarra Forestal 37: 35-37

Górriz, E., Varela, E., Piqué, M., Prokofieva, I. 2016. És econòmicament factible un pagament pels serveis ambientals derivats de gestionar els boscos de pi blanc? una proposta. Catalunya forestal, 128: 7-10.

Comunicacions a congressos:

Piqué M, Coello J, Ammari Y, Aletà N, Sghaier T, Mutke S. 2016. Grafted stone pine plantations for cone production: trials on Pinus pinea and Pinus halepensis rootstocks from Tunisia and Spain. Presentació oral al 2nd International Meeting on Mediterranean Stone Pine for Agroforestry – AGROPINE 2016. Oeiras, Portugal, 18-20 maig.

 

Àrea de Gestió Forestal Sostenible

Àrea de Gestió Forestal Sostenible, Juliol 2016

Coordinació de la V Reunión del Grupo de Trabajo de Sistemas Agroforestales de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. 21-22 juny 2016. Aquesta Reunió va tenir lloc a Solsona (dia 21), amb la visita de sistemes silvoarables i silvopastorals el dia 22 a Sagàs, Puig-Reig, Perafita i Olvan. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat, jaime.coello@cfc.cat

 

En el marc del projecte Life+PINASSA s’han realitzat els tractaments per la prevenció d’incendis de l’acció C6 (aquest acció comprèn dos tipus de tractaments: mecànics i amb cremes prescrites). S’han efectuat també els mostrejos post tractament per tal de poder avaluar els efectes de les actuacions en el comportament del foc.

 

Dins de l’acció C7 del mateix projecte (destinada a la preservació de rodals madurs de pinassa adaptats al règim natural d’incendis de llamp) a finals de juny ha tingut lloc una crema prescrita a Llaberia amb l’objectiu d’imitar el foc produït per l’acció dels llamps. S’ha monitoritzat la crema i realitzat mostrejos post crema. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat, rut.domenech@ctfc.cat

 

Pel que fa a la resta d’accions del Life+PINASSA, ja s’han executat totes les actuacions silvícoles previstes per abans d’estiu, la majoria d’elles al Prepirineu. Les actuacions són aclarides de plançoneda, tallades de selecció, tallades preparatòries, estassades selectives i preparació del terreny per poder sembrar pinasses a la tardor (això es concentra a l’entorn de Montserrat). Gran part de les actuacions han requerit un marcatge previ per part de personal especialitzat. Ara comencen les tasques d’inventariació post-actuació per avaluar en detall els canvis. Contacte: mario.beltran@ctfc.cat

 

La quarta reunió de coordinació del projecte Life+SUBER es va dur a terme el 2 de juny a Coruche, Portugal, a una de les fàbriques d’Amorim (soci del projecte), amb la participació de tots els socis. Seguidament i al dia següent es va fer una visita a diverses instal·lacions del grup Amorim a l’Alentejo i a Porto, on vam poder veure bona part de la cadena de producció des de les suredes fins a l’elaboració de productes finals com els taps de diverses qualitats, els revestiments i altres productes elaborats.

 

Finalitzen les XXXIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera de l’any 2016, on el CTFC participa en l’organització. Les 8 jornades temàtiques, desenvolupades entre l’abril i el maig, han comptat amb una nombrosa participació d’assistents especialitzats. Com a síntesi s’ha editat la publicació amb el recull dels articles corresponents a les jornades tècniques. Contacte: mario.beltran@ctfc.cat

El 12 de maig vam rebre la visita dels alumnes del Grau d’Enginyeria Forestal de la Universitat Politècnica de València, amb el seu professor Eduard Rojas. Vam visitar alguns rodals d’actuació del Life+PINASSA del Solsonès on vam poder explicar la silvicultura d’aquesta espècie tan característica del Prepirineu Català. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat

 

Hem iniciat les tasques per a la revisió de la ordenació de la forest “Duna continental”, a Torroella de Montgrí, amb una visita al juny amb els principals agents implicats: ajuntament, direcció territorial de Girona i Parc Natural del Montgrí. Contacte: mario.beltran@ctfc.cat

 

Estades de pràctiques dels estudiants:

Sergi López (Tècnic/a superior en Gestió forestal i medi natural, ECA Olius).

Federico Fabbri (Ciències forestals i ambientals, Universitat de Florència).

Anna Vilar (Grau d’Enginyeria Forestal, Universitat de Lleida).

 

 

Publicacions:

 

Àrea de Gestió Forestal Sostenible

Abril 2016, Àrea de Gestió Forestal Sostenible

Entrega de l’informe final del projecte FP7 Sustaffor, que va començar al setembre del 2013. Per a més informació la web www.sustaffor.eu conté el resum de resultats i publicacions del projecte. Contacte: jaime.coello@ctfc.cat, míriam.pique@ctfc.cat, pere.rovira@ctfc.cat

Direcció d’obra de una repoblació a Deir el Ahmar (Líban) en el marc del projecte REFORLEB (REFORLEB: Building-up a participatory governance framework for the sustainable development of forests and rural territories in Lebanon), coordinat per la Direcció de Cooperació Internacional. Contacte: jaime.coello@ctfc.cat, david.solano@ctfc.cat

 

En el marc del projecte Life+PINASSA s’han iniciat les actuacions de les diferents accions i els inventaris de combustible per l’acció C6. Per una banda, s’han realitzat cremes prescrites per les accions C6 (per reduir el risc de grans incendis forestals i preservar els boscos de pinassa) i C7(destinada a la preservació de rodals madurs de pinassa adaptats al règim natural d’incendis de llamp). Per altra banda, s’han iniciat les actuacions de gestió forestal en les accions C2 i C3, corresponents a aclarides i tallades preparatòries. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat,rut.domenech@ctfc.cat

ags-2

ags-3

Prèviament a l’execució de les tallades, es realitza un marcatge peu a peu. Així, es marquen els arbres a tallar dins de cada rodal, així com els arbres amb els quals es generarà fusta morta per millorar les condicions per a la biodiversitat. El marcatge es realitza a les accions C3, C4 i C6 dels àmbits prepirinenc i meridional. Contacte: mario.beltran@ctfc.cat

ags-4

 

ags-5S’han instal·lat panells informatius a diferents zones on s’estan duent a terme els treballs per a millorar els habitats de pinassa.

També s’ha dut a terme la quarta reunió de coordinació del Life+PINASSA, el 8 de març al CTFC, on van participar tots els socis del projecte. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat, jordi.camprodon@ctfc.cat

 

En el marc del Life+SUBER continuen les tasques d’inventari previ a la realització de les actuacions. En aquest cas, l’inventari de l’arbrat es realitza just després de les estassades i abans de la tallada de selecció, per facilitar les feines. Totes les tallades d’arbrat es realitzen amb un marcatge previ dels arbres. Es preveu acabar aquest inventari durant el març i seguidament començar l’inventari posterior a les actuacions de gestió forestal, de les accions B1, B2 i B3. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat

 

Del 8 d’abril al 27 de maig, s’estan duent a terme les XXXIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, organitzades pel Consorci Forestal de Catalunya. Des de l’Àrea es porta la coorganització de les Jornades.

 

Publicacions

  • Coello, J., Piqué, M. Acondicionadores y cubiertas del suelo para una plantación de árboles más eficiente y sostenible. Guía técnica. ISBN 978-84-608-6475-2.

 

Àrea de Gestió Forestal Sostenible, gener 2016

Àrea de Gestió Forestal Sostenible, Gener 2016

Acaba el projecte FP7 Sustaffor, que va començar al setembre del 2013. Per a més informació consultar la web www.sustaffor.eu.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El 16 de desembre de 2015 va tenir lloc a Solsona el seminari final del projecte, durant el qual es varen presentar i discutir criteris i tècniques de restauració forestal en condicions mediterrànies. En aquest seminari va participar com a ponent convidat el Dr. Jordi Cortina, professor a la Universitat d’Alacant. Contacte: jaime.coello@ctfc.cat; miriam.pique@ctfc.cat

IMG_20151216_131101


Continuen les tasques del Life+PINASSA. Després d’acabar els inventaris dasomètrics i de vegetació previs, ja han començat les actuacions silvícoles i de conservació de l´hàbitat de la pinassa. Les primeres actuacions s’han realitzat a l’àmbit prepirinenc i central, a la comarca del Solsonès, i es corresponen a actuacions de millora de l’hàbitat en boscos joves estancats en el creixement i en boscos adults amb manca de regeneració. També s’ha dut a terme la reunió del comitè d’experts del projecte, el 13 d’octubre al CTFC. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat, jordi.camprodon@ctfc.cat

 

Durant aquest trimestre s’han dut a terme vàries reunions de coordinació de redacció dels PORFs de Catalunya. L’AGS està realitzant el PORF de l’Alt Pirineu. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat

 

El CTFC ha estat l’amfitrió d’una reunió del WG2 “Ecology and silvicultural management of coppice forests in Europe” de l’acció COST Eurocoppice. La reunió es va realitzar a Barcelona, durant el 30 de novembre i l’ 1 de desembre. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat

 

L’AGS participa com a docent en el curs “Planificación y diseño de actuaciones y manejo del combustible forestal para la prevención de incendios forestales” organitzat pel Instituto Aragonés de Administración Pública per al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Contacte: mario.beltran@ctfc.cat

 

 

Publicacions

 

Coello, J., Cortina, J., Valdecantos, A., Varela, E. 2015. Forest land scape restoration experiences in southern Europe: sustainable techniques for enhancing early tree performance. Unasylva 245 (66): 82-90 http://ags.ctfc.cat/?p=1333

 

Coello, J., Piqué, M., Rovira, P., Fuentes, C. 2015. Innovació en tècniques sostenibles de reforestació. Catalunya Forestal 126: 5-10

http://www.forestal.cat/web/revista/numeros

 

Vericat, P.; Piqué, M.; Beltrán, M.; Cervera, T. 2015. Models de gestió per als boscos de roures de fulla gran, pènol, reboll i africà: producció de fusta i prevenció d’incendis forestals. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya. 77p.

Més informació

 

portada-1

 

Vericat, P.; Piqué, M.; Beltrán, M.; Cervera, T. 2015. Models de gestió per als boscos de freixe de fulla gran, bedoll, trèmol i avellaner: producció de fusta. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya. 47 p.http://cpf.gencat.cat/ca/detalls/Article/Models_gestio_planifolis

 

portada-2

 

 

Comunicacions en congressos i seminaris

 

XII Jornada CREAF-SCB-ICHN ”Els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos”. Barcelona  (Novembre 2015)

Piqué, M. 2015. La funció productiva del bosc: integració en la gestió forestal sostenible i multifuncional. (CO).

 

Validation Workshop: Assessment and development of a programme to alleviate the conelet losses in Pinus pinea in Lebanon. TCP/LEB/3501. FAO and Minister of Agriculture of Lebanon (3-6 novembre2015)

Piqué, M. 2015. Guidelines for Sustainable Management of Pinus pinea forests in Lebanon: I) Stand density regulation, II) Regeneration methods and III) Establishment of new plantations

 

III Reunión conjunta del Grupo de Trabajo de Repoblaciones Forestales de la SECF y el Grupo de Trabajo de Restauración Ecológica de la AEET. Lugo, (Octubre 2015)

Coello, J., Rovira, P., Fuentes, C., Piqué, M. 2015. Eficacia y sostenibilidad en restauración forestal : nuevosacondicionadores y cubiertas del suelo. (CO).

 

Seminar “Lebanon: best fit practices for reforestation to enhance climate resilience”. World Bank project. Beirut, Lebanon (Octubre 2015)

Coello, J., Sfeir, P., Solano, D. 2015. Participatory Reforestation Plan Manual: Case studies and lessons learned. (CO).

 

VI Jornades de Transferència i Innovació Forestal “Treballant per uns boscos més resilients i productius”. Girona (Octubre 2015)

Piqué, M. 2015. Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals de l’Alt Pirineu i Aran (PORF APA). (CO).

 

X Congresso Nazionale Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. Firenze, Italy (September 2015)

Vitone, A., Coello, J., Piqué, M. 2015. Nuove tecnologie pacciamanti e condizionatori del suolo per restauro forestale in ambiente Mediterraneo. (CO).

Octubre 2015

Àrea de Gestió Forestal Sostenible, Octubre 2015

Finalització dels següents projectes pilot Innovadors (Fase de Plantejament i Redacció) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

  • “Tècniques sostenibles i innovadores per a la millora de la supervivència dels arbres en restauracions i reforestacions forestals en el context actual de canvi climàtic: cas de protecció contra la predació per fauna cinegètica”, juntament amb el Consorci Forestal de Catalunya. Contacte: jaime.coello@ctfc.cat
  • “Desenvolupament d’esquemes innovadors de gestió forestal per a masses mixtes de planocaducifolis a Catalunya: adaptació al canvi climàtic i promoció de les funcions de biodiversitat i hidrologia”, juntament amb BosCat, Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat

Presa de dades durant l’estiu de les parcel·les experimentals del projecte Sustaffor: s’ha mostrejat un elevat nombre de variables fisiològiques i edàfiques durant tot l’estiu, en les 8 parcel·les experimentals del projecte. Contacte: jaime.coello@ctfc.cat; carla.fuentes@ctfc.cat

Inici dels treballs de replanteig i senyalament dels tractaments silvícoles en suredes dintre del projecte LIFE+suber: tallades de selecció en sureda irregular de l’acció B1. Contacte: pau.vericat@ctfc.cat, miriam.pique@ctfc.cat

En el marc del projecte Life+PINASSA s’han realitzat els inventaris dasomètrics i de vegetació previs a la realització de les actuacions silvícoles i de conservació de l´hàbitat de la pinassa, tant de l’àmbit prepirinenc i central com del  meridional. També s’ha dut a terme la tercera reunió de coordinació del Life+PINASSA, el 30 de setembre al CTFC, on van participar tots els socis del projecte. Contacte: miriam.pique@ctfc.cat, jordi.camprodon@ctfc.cat

Dins el Life+DEMORGEST coordinat pel Centre de la Propietat Forestal, durant aquest trimestre s’han dut a terme les actuacions silvícoles i la crema prescrita a la finca de Sangrà (Solsonès). Contacte: miriam.pique@ctfc.cat, mario.beltran@ctfc.cat

 

Incorporació a l’àrea de la Sònia Navarro i la Malú Enríquez, per donar suport a la recollida i gestió de dades de camp.

Comença una estada de pràctiques de 3 mesos l’Aurélia Bothy, estudiant d’enginyeria, agroecologia i agricultura sostenible a la Universitat de Montpellier-SupAgro.

 

Publicacions

Coello-Gomez J., Fuentes-Boix C., Piqué, M. (2015). Innovative soil conditioning and mulching techniques for forest restoration in Mediterranean conditions. In: Ivetic V., Stankovic D. (eds.) Proceedings: International conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia. Reforesta, pp. 201-210.

Vericat, P., Piqué, M., Mundet, R., Tusell, JM., Torrell, A. 2015. Gestió integral de les suredes per a l’adaptació al canvi global: el projecteLife+SUBER. Catalunya Forestal, 124: 5-9.