Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental

Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental, Octubre 2016

Aprovat el projecte NET RISK WORK “ Networking for the European Forest Risk Facility Initiative“ de la Direcció general de protecció civil de la Comissió Europea. El projecte s’iniciarà el gener del 2017 i tindrà una durada de dos anys. Amb aquest nou projecte consolidem la línia de treball sobre governança del risc, des d’una visió transversal, considerant els elements d’anàlisi cost-eficient d’alternatives de gestió del risc i de la gestió i planificació participada del risc. El consorci està format pel CTFC (coordinador) i pels socis: Institut Forestal Europeu (EFICENT), l’Institut de Recerca Forestal de Baden-Wuerttemberg (FVA), el Centre d’Assaig i Recerca de l’Entesa per el bosc Mediterrani (EPLFM-VALABRE), la Direcció General de Protecció Civil de la Regió Autònoma de Sardenya i la Fundació d’ecologia del foc Pau Costa Alcubierre. (contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

En el marc del projecte REFORLEB “Building-up a participatory governance framework for the sustainable development of forests and rural territories in Lebanon”, coordinat des de la Direcció d’Afers Internacionals del CTFC, durant el mes de setembre vam portar a terme una visita sobre el terreny, reconeixent els elements de governança sobre els que treballarem els propers mesos. Per més informació: www.reforleb.ctfc.cat  (contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

Visita sobre el terreny a la Vall de Bekaa. Com aconseguir a través de les reforestacions una major implicació de la població local en la conservació dels boscos és tot un repte al Líban

Visita sobre el terreny a la Vall de Bekaa. Com aconseguir a través de les reforestacions una major implicació de la població local en la conservació dels boscos és tot un repte al Líban

 

En el marc del projecte eFIRECOM (Efficiency fire risk communication for resilient societies, http://efirecom.ctfc.cat/) està previst organitzar aquesta tardor la Jornada Tècnica Incendis forestals i percepció social: La comunicació com a eina de gestió del risc dins el Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Properament anunciarem la data i el programa definitiu. (contacte: marc.font@ctfc.cat)

Durant l’inici de la tardor hem portat a termes les proves pilot del Codi de Bones Pràctiques per a l’organització i celebració de les curses de muntanya al PN del Cadí, al PN de l’Alt Pirineu i a la Garrotxa. Està previst finalitzar el codi durant el darrer trimestre de l’any. La iniciativa és impulsada per la Fundació del Món Rural, amb el suport de l’APFiGA del CTFC, i posa en relleu els nous reptes de la governança dels espais forestals.(contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

Participació en activitats de formació i transferència

Marta Serra va presentar el seu treball final de màster que porta per títol “La integració del risc d’incendis forestals en el planejament territorial i urbanístic de Catalunya. Anàlisi de la situació i propostes de millora“ a la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per Eduard Plana. El treball forma part del Màster internacional en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, de la mateixa universitat. Vam gaudir de la presència d’en Rufí Cerdan (UAB, tutor), Xavier Carceller (arquitecte) i Anna Badia (UAB, professora del màster) al tribunal. Vist la rellevància del treball n’estem preparant una versió resum en format d’articles que esperem publicar properament. (contacte: marta.serra@ctfc.cat)

 Defensa del TFM de Marta Serra (UAB). D’esquerra a dreta Xavier Carceller, Rufí Cerdan, Marta Serra, Eduard Plana i Anna Badia


Defensa del TFM de Marta Serra (UAB). D’esquerra a dreta Xavier Carceller, Rufí Cerdan, Marta Serra, Eduard Plana i Anna Badia

 

Hem participat com a professors del màster MEDfor (Mediterranean Forestry and Natural Resources Management) de la Universitat de Lleida, amb la sessió Els incendis forestals a la regió mediterrània. Durant la jornada vàrem introduir el fenomen dels incendis forestals, així com les problemàtiques i reptes de futur que com a gestors del territori caldrà afrontar en el futur immediat. La sessió es va complementar amb una visita de camp al terme de Pinós per analitzar l’incendi del Solsonès de l’any 1998 i els seus efectes a nivell de paisatge i societat. (contacte: marc.font@ctfc.cat).

Hem participat en diverses sessions del Simposi de sòl no urbanitzable. Espais oberts del Col.legi d’Arquitectes, en el marc de la revisió de la llei del territori. Hi vam presentar la comunicació; Els riscos naturals com a ordenadors del territori: El cas dels incendis forestals. El sòl no urbanitzable com a principal implicat. Per més informació: www.simposisnu.com (contacte: marta.serra@ctfc.cat).

Hem estat convidats a participar al taller sobre “Cambio climático y global, incendios y uso del fuego en ecosistemas mediterráneos” organitzat pel Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global els propers 24-25 de novembre a Almeria. Hi participem amb dues ponències; La integración del riesgo de incendios forestales en la ordenacion del territorio y planificación urbanística. Caso de estudio en Cataluña y Del fuego como herramienta al incendio como amenaza: retos de la gobernanza del riesgo. (contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

 

Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental

Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental, Juliol 2016

Vam portar a terme la segona visita al Tunísia en el marc del contracte amb la FAO per a desenvolupar l’assessorament especialista en Gestió integral del risc d’incendis forestals. Un cop allà vam desenvolupar un taller de formació al responsables del centres regionals de prevenció i extinció d’incendis del país. Actualment estem en la fase revisió de l’informe de resultats.
(contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

Curs de formació als responsables dels Centre Regionals de Prevenció i Extinció d’Incendis de Tunísia

Curs de formació als responsables dels Centre Regionals de Prevenció i Extinció d’Incendis de Tunísia

Ens incorporem a l’equip tècnic del projecte REFORLEB “Building-up a participatory governance framework for the sustainable development of forests and rural territories in Lebanon”, coordinat des de la Direcció d’Afers Internacionals del CTFC i que consta de tres anys de durada. A finals d’estiu està previst fer-hi un desplaçament per reprendre les accions del projecte. Per més informació: www.reforleb.ctfc.cat
(contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

A remolc dels resultats del projecte FIREfficient (Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes, http://firefficient.ctfc.cat/) finalitzat l’any passat, el 9 de maig vam celebrar a Manresa la Jornada Tècnica La gestió del risc d’incendis forestals: Revisió i actualització de noves eines per a una planificació eficient del risc dins el Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les presentacions es podran consultar a la plataforma on line www.lessonsonfire.eu del mateix projecte.(contacte: marc.font@ctfc.cat)

Visita a l’incendi d’Òdena a la jornada sobre planificació del risc d’incendis

Visita a l’incendi d’Òdena a la jornada sobre planificació del risc d’incendis

 

 

El dia 28 de juny vam celebrar la tercera reunió del Grup de treball del Codi de Bones Pràctiques per a l’organització i celebració de les curses per muntanya. La iniciativa és impulsada per la Fundació del Món Rural, amb el suport de l’APFiGA del CTFC. i posa en relleu els nous reptes de la governança dels espais forestals. Actualment es disposa d’un esborrany força avançat i que ha tingut molt bona acollida entre els participants, i s’estan planificant les proves pilot on s’aplicarà enguany.
(contacte: eduard.plana@ctfc.cat).


Participació en activitats de formació i transferència

Hem participat com a professor del Master Fuego dins el curs “Incendios en zones de interfaz urbano forestal“ amb la ponència La interfaz urbano forestal; Retos de la gobernanza del riesgo y su integración en la planificación. Universitat de Lleida, 30 de maig.
(contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

Hem estat moderadors i ponents de la sessió “New challenges in forestry training in a changing world: the case of wildland fires risk management learning community” dins el 5th International Conference of Forestry Training Centres celebrat al CTFC els dies 27-29 de juny.
(contacte: marc.font@ctfc.cat).

Participem com expert al grup de discussió Recerca del projecte SIMWOOD coordinat el cas català pel CREAF, que desenvolupen un cas pilot a Catalunya sobre la particularitat dels boscos singulars, i especialment dels d’alt valor natural. Universitat Autònoma de Barcelona, 30 de juny.
(contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

Al TN Comarques van cobrir la notícia de la jornada PATT de Manresa:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-risc-de-focs-urbans/video/5606699/

Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental

Abril 2016, Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental

 

Resultat de les visites prèvies que vam organitzar a Catalunya a la Direcció General de Forest de Tunísia, actualment estem portant a terme un assessorament especialista en Gestió integral del risc d’incendis forestals al govern de Tunísia per encàrrec de la FAO. Durant l’abril hem realitzat una primera visita sobre el terreny, coneixent les zones forestals més rellevants i valorant les polítiques de prevenció i extinció d’incendis vigents al país.

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

 

En el marc del projecte finalitzat al 2015 FIREfficient (Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes, http://firefficient.ctfc.cat/), aquesta setmana passada la Fundació Pau Costa ha fet el llançament oficial de la plataforma on line Lessons on fire d’intercanvi de coneixement i lliçons apreses sobre incendis forestals (http://www.lessonsonfire.eu), esteu tots convidats a registrar-vos-hi!

(contacte: marc.font@ctfc.cat)

 

Dins el projecte eFIRECOM (Efficient fire risk communication for resilient societies, http://efirecom.ctfc.cat), a mitjans d’abril vam aprofitar el viatge a Tunísia per tal de contextualitzar les eines de comunicació amb la situació dels incendis forestals al país. Vam mantenir diverses reunions amb representants de l’administració, actors locals i periodistes.

(contacte: marc.font@ctfc.cat)

Infraestructura de franja tallafoc en boscos de pi blanc a la regió de Faahs afectada per un incendi l’any 2014. Eduard Plana

Infraestructura de franja tallafoc en boscos de pi blanc a la regió de Faahs afectada per un incendi l’any 2014. Foto: Eduard Plana

 

Reunió amb el sr. Samir Belhaj, subdirector de boscos de Tunísia

Reunió amb el sr. Samir Belhaj, subdirector de boscos de Tunísia. Foto Marc Font

 

El dia 8 de març es va celebrar la segona reunió del Grup de treball del Codi de Bones Pràctiques per a l’organització i celebració de les curses per muntanya. La iniciativa és impulsada per la Fundació del Món Rural, amb el suport de l’APFiGA del CTFC. En el grup de treball hi estan representat una àmplia gama d’actors. Aquesta iniciativa sorgeix de la jornada que van organitzar FMR i CTFC s’obre la temàtica el 21 de maig de 2014 i posa en relleu els nous reptes de la governança dels espais forestals. (contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

La primera setmana d’abril Francesca Ferranti va portar a terme una estada científica a l’ÀPFiGA en el marc de la COST ORCHESTRA relacionada amb la coordinació de polítiques forestals. Els resultats de l’estudi es poden consultar a l’informe:

Ferranti, F., 2016. Improving Integration between forest fires, biomass production and rural development policy objectives. A multilevel and polycentric governance study of European, Spanish and Catalan policies. COST Action FP1207 Short Scientific Mission Report. Nature&Society Consultancy in Research and Publishing, Freiburg.

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat, http://natureandsociety.jimdo.com/).

 

Els darrers mesos hem estat participant en els debats i reunions del recent constituït Grup de Treball en Custòdia Forestal de la Xarxa de Custòdia del Territori, buscant promoure la col·laboració i la sinèrgia amb el marc de política forestal vigent a Catalunya.

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

 

Participació en activitats de formació;

 

Professor del Master Fuego, dins el curs “La comunicació i gestió del risc d’incendis forestals“ organitzat entre altres des de l’Universitat de Lleida. Lleida, 18/03/15

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

 

En col·laboració amb l’Àrea d’Economia del CTFC, l’estudiant del Máster Europeu Forestal Giovana Golupo està portant a terme l’estudi Social capital in fire prevention: the case of Forest Defense Groups in Catalonia, Aquest estudi pretén posar en valor aquest actiu imprescindible de la prevenció i extinció d’incendis a Catalunya.

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

 

Dins el Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l’any 2016., ens han estat aprovades dues jornades que vam presentar (atenció, les dates són les provisionals, us recomanem confirmar-ho abans):

  • La gestió del risc d’incendis forestals: Revisió i actualització de noves eines per a una planificació eficient del risc (Manresa, 9 de juny)
  • La comunicació del risc d’incendis forestals. Eines per millorar la cultura del foc i la participació de la societat en la mitigació del risc (Barcelona, 20 de novembre)

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

 

 

 

Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental, gener 2016

Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental, Gener 2016

En l’àmbit dels incendis forestals, al 2015 hem finaltizat el projecte FIREfficient (Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes, http://firefficient.ctfc.cat/) que ha tingut una durada de dos anys i ha estat coordinat per l’APFiGA. A la web del projecte se’n poden trobar tots els resultats, on destaquem la publicació final de síntesi “Operational tools and guidelines for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes” i la posada en marxa de la plataforma on line Lessons on fire d’intercanvi de coneixement i lliçons apreses sobre incendis forestals (http://www.lessonsonfire.eu), esteu tots convidats a registrar-vos-hi! (contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

http://www.lessonsonfire.eu, una plataforma per l’intercanvi de coneixement en l’àmbit dels incendis forestals creada en el marc del projecte FIREfficient

http://www.lessonsonfire.eu, una plataforma per l’intercanvi de coneixement en l’àmbit dels incendis forestals creada en el marc del projecte FIREfficient

El dia 5 de novembre vam celebrar un taller expert sobre comunicació del risc d’incendi en zones d’interfase en el marc del projecte eFIRECOM (Efficient fire risk communication for resilient societies, http://efirecom.ctfc.cat). Hi varen participar Ferran Dalmau del Medi XXI i David Caballero de METEOGRID com a experts invitats juntament amb els socis del projecte. Per altra banda, ja són disponibles al web del projecte les conclusions el Seminari internacional de comunicació i cultura del risc d’incendis forestals organitzat el 8-10 de juliol de 2015. (contacte: marc.font@ctfc.cat)

Del 10 al 12 de novembre vam participar al 1 Seminari sobre prevenció, seguretat i extinció d’incendis forestals en zona de interfase urbana forestal organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals (CENCA, Madrid). Durant l’esdeveniment vàrem exposar i presentar els roll-ups dels projectes FIREfficient i eFIRECOM i vàrem poder contrastar i compartir opinions sobre l’àmbit de la percepció social del risc d’incendis i sobre la gestió de la informació periodística del mateix  amb altres professionals nacionals. (contacte: marc.font@ctfc.cat)

Per altra banda, vam col·laborar amb la Direcció d’Afers Internacionals de CTFC en el disseny del programa de visita de la delegació de la Direcció General de Boscos del govern de Tunísia entre els dies 2-6 de novembre, que fou finançada per la FAO. Durant el viatge es varen poden contrastar les principals iniciatives catalanes al voltant de la gestió del risc dels incendis forestals. (contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

Josep Rius, de la Federació d’ADF del Bages, atenen la delegació tunisiana

Josep Rius, de la Federació d’ADF del Bages, atenent la delegació tunisiana

 

En el marc d’una iniciativa sobre governança dels nous usos en espais forestals, el dia 11 de novembre es va celebrar la primera de les reunions del Grup de treball del Codi de Bones Pràctiques per a l’organització i celebració de les curses per muntanya. La iniciativa és impulsada per la Fundació del Món Rural, amb el suport de l’APFiGA del CTFC. En el grup de treball hi estan representat una àmplia gama d’actors, i l’experiència de desenvolupar un codi de forma participada des de l’inici està sent del tot positiva. Durant els propers mesos es continuarà amb les reunions de treball. Aquesta iniciativa sorgeix de la jornada que van organitzar FMR i CTFC s’obre la temàtica el 21 de maig de 2014. (contacte: eduard.plana@ctfc.cat).

 

 Reunió del GT-CBP Curses per muntanya

Reunió del GT-CBP Curses per muntanya

 

També dins l’àmbit de la política forestal, ens integrem dins l’equip coordinat per la Direcció d’Afers Internacionals de CTFC per cobrir l’expertesa en governança dins el projecte Amur Coalition for Participatory Governance over Natural Resources a la zona Far East (Amur River) de Rússia. El soci principal és la organització internacional WWF. El projecte està finançat pel programa d’Organismes de la Societat Civil d’EuropeAid i té una durada de tres anys.

La darrera setmana de novembre vam col·laborar amb la STSM  de Francesca Ferranti dins la COST FACESMAP, on ha portat a terme un treball sobre els factors d’èxit de l’associacionisme forestal a Catalunya. Els resultats de l’estudi es poden consultar a l’informe:

Ferranti, F., 2015. Analyzing succes factors of private forest owners’ associations in Catalonia (NE Spain). Short Scientific Mission report under COST Action FP1201: Forest LAnd Ownership Changes in Euorpe: Significance for Management and Policy (FACESMAP). Nature&Society Consultancy in Research and Publishing, Freiburg im Breisgau.  (contacte: eduard.plana@ctfc.cat, http://natureandsociety.jimdo.com/).

 

Participació en activitats de formació reglada;

Erasmus Mundus Master MEDfOR – Mediterranean Forestry and Natural Resources Management organitzat des de l’Universitat de Lleida junt amb altres institucions europees. Presentació de la sessió: Fire in mediterranean forest ecosystems: natural disturbance in a social hazard context (Eduard Plana). Solsona, 25/09/15

Curs: Noves eines de la prevenció d’incendis. Presentació de la xerrada “Gestió del foc a Catalunya i experiències per la gestió del foc i la prevenció d’incendis des d’una nova òptica de gestió del territori” (Eduard Plana). COAMB i Fundació Pau Costa. Barcelona i Avinyó, 15-16/10/2015

Professor del Màster d’Arquitectura del Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya. Presentació de la sessió “La gestió forestal sostenible dels boscos: reptes i oportunitats en un context de canvi global”. Barcelona, 12/11/2015

David Martín Gallego, alumne del Màster Fuego va presentar el seu treball final de màster que porta per títol: “Social challenges for the wildland fire risk Planning” tutorat per Domingo Molina i dirigit per Eduard Plana. Aquest treball s’ha emmarcat dins les activitats del projecte FIREfficient (Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes, http://firefficient.ctfc.cat/).  (contacte: davidmgallego@gmail.com)

Darreres publicacions:

Reedició de la guia: Plana, E., Aznar, M., González, A,. Estrada, R, Boglio, D. , Ribes, N. 2011 Els boscos propietat d’entitats locals. Guia per a electes locals. Edicions ELFOCAT:  http://www.elfocat.cat/docs/Guia_electes_reedicio_2015.pdf

Nova publicació d’Edicions CTFC en el marc del projecte FIREfficient

Nova publicació d’Edicions CTFC en el marc del projecte FIREfficient

Plana, E., Font, M., Green, T. (Ed.). 2015. Operational tools and guidelines for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes. FIREfficient Project. CTFC Editions. 83 pàgines.

Plana, E., Martín, D., Font, M., Serra, M., Molina, D. 2015. Wildfire risk communication and governance: managing societal involvement and multi-stakeholder cross-sectoral planning. A Plana, E., Font, M., Green, T. (Ed.). Operational tools and guidelines for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes. FIREfficient Project. CTFC Editions. Pp: 19-25.

Plana, E., Font, M. 2015. Cost effective assessment of wildfire risk mitigation strategies. A Plana, E., Font, M., Green, T. (Ed.). Operational tools and guidelines for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes. FIREfficient Project. CTFC Editions. Pp: 26-30.

Juliol 2015

Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental, Juliol 2015

Del 8 al 10 de juliol vam celebrar el Seminari internacional de comunicació i cultura del risc d’incendis forestals, amb un gran nivell de ponències i debats. Totes les presentacions i les conclusions es podran trobar aviat al web del projecte  eFIRECOM (Efficient fire risk communication for resilient societies, http://efirecom.ctfc.cat).

(contacte: marc.font@ctfc.cat)

Dinàmiques participades a les conclusions del seminari de comunicació del risc d’incendis

Dinàmiques participades a les conclusions del Seminari

Demo del taller MEFITU “El bosc Mediterrani, el foc i tu” dins el seminari de comunicació del risc d’incendis

Demo del taller MEFITU “El bosc mediterrani, el foc i tu” dins el Seminari

Atenent les explicacions de Xavier Navalón de la Diputació de Barcelona a la sortida de camp del seminari

Atenent les explicacions de Xavier Navalón de la Diputació de Barcelona a la sortida de camp del Seminari

 

Vam ser presents a la 2nd International Conference on Fire Behaviour and Risk de Sardenya amb la presentació de la ponència “Educational program for fire risk prevention” i amb el póster “Mapping wildfire defence priorities in the Pyrenees landscapes: Sant Julià de Lòria case study (Andorra)”

(contacte: marc.font@ctfc.cat)

 

Seguint amb la línia de comunicació i governança dels espais forestals, darrerament destaquem les següents activitats:

  • Participació al seminari de comunicació forestal “Bosc i societat; un punt de trobada?” amb la presentació: Els agents i els discursos comunicatius del món forestal (Girona, 15 de maig)
  • Participació al Technical Seminar: Communication the vital role of forests in the bioeconomy organitzat per l’UNECE/FAO Forest Communicators Network & the IUFRO Communications and Public Relations Working Party, amb la presentació: Communication challenges for societal involvement in complex multiactor demand in the Mediterranean (Barcelona, 20-22 de maig)
  • Assessorament i seguiment de la jornada tècnica sobre “Imatge i percepcions vinculades a la caça” celebrada al CTFC el 22 de maig
  • Suport en l’organització i moderació de la taula debat “Accés públic al medi natural: situació i propostes de futur” dins l’assemblea anual del Consorci Forestal de Catalunya (Girona, 6 de juny). S’està treballant en l’elaboració de les conclusions que està previst de publicar-les al web del Consorci.

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

 

El 6 de juliol vam mantenir reunió amb l’equip redactor del Pla Forestal Nacional del Líban a la seu del CTFC. Està prevista la presentació pública del document el proper 22 de juliol. En aquest assessorament, finançat per la cooperació alemanya, s’ha pogut completar el marc metodològic que vam fer servir per la PGPF de Catalunya.

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

Atenent la delegació del govern del Liban en l’assessorament del seu Pla general de política forestal

Atenent la delegació del govern del Liban en l’assessorament del seu Pla general de política forestal

En el marc de la nova campanya d’estiu d’incendis forestals hem col·laborat en diversos mitjans de premsa escrita i radio, entre altres:

El Periodico, “Rogando al cielo” (17/6).

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/rogando-cielo-campana-forestal-fuego-bomberos-interior-4280404#,

Regió 7 “L’onada de calor, la lluita contra els incendis forestals” (9/7). Entrevista.

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

 

Vam ser entrevistats per l’informe anual de WWF/ADENA sobre els incendis forestals, amb l’entrevista a Eduard Plana sobre “Usar el fuego contra el fuego: las quemas prescritas”. El document es troba disponible al web:

http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/problemas/incendios_forestales/?35220%2FUsar-el-fuego-contra-el-fuego-las-quemas-prescritas

(contacte: eduard.plana@ctfc.cat)

 

Marta Serra, geògrafa de la UB i estudiant del Màster de planificació del territori de la Universitat Autònoma de Barcelona està fent el seu treball de màster “Integració dels riscos naturals al planejament urbanístic i l’ordenació del territori: el cas de la informació d’anàlisi del risc d’incendis forestals a Catalunya” en el marc del projecte FIREfficient (Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes, http://firefficient.ctfc.cat/).

(contacte: mserradav@gmail.com)