Octubre 2015

Àrea d'Ecologia Funcional i Canvi Climàtic, Octubre 2015

El laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Climàtic se situa entre els més citats de la Catalunya Central

Segons l’informe bibliomètric que realitza l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central cada cinc anys, alguns dels articles en els quals ha participat el laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Climàtic (EFCOFUN) se situen entre els més citats de la Catalunya Central en el període 2010-2014. A continuació es presenten aquests articles, en els quals la Dra. Maria Teresa Sebastià i altres membres del seu equip són coautors, així com el nombre de cites aconseguides en aquest període:

– I Paillet, L Bergès, J Hjältén, P odor, C Avon, M Bernhardt-Römermann, RJ Bijlsma, L De Bruyn, M Fuhr, U Grandin, RKanka, L Lundin, S Luque, T Magura, S Matesanz, I Mészáros , MT Sebastià, W Schmidt, T Standovár, B Tóthmérész, A Uotila, F Valladares, K Vellak, R Virtanen. Biodiversity Differences between managed and unmanaged forests: meta-analysis of species richness in Europe. Conservation biology, 2010, vol. 24, núm. 1, p. 101-112. DOI: 10.1111 / j.1523-1739.2009.01399.x.117 cites.

– R Engler, CF. Randin, WThuiller, SDullinger, NE Zimmermann, MB Araújo, PBPearman, GLE Lay, CPiedallu, CH. Albert, PCholer, GColdea, X De Lamo, T Dirnböck, JCGégout, DGómez-García, JAGrytnes, E Heegaard, F Høistad, D Nogués-Bravo, S Normand, M Puscas, MT Sebastià, A Stanisci, JP Theurillat, MR Trivedi, P Vittoz, A Guisan. 21st century climate change threatens bicicleta de flora unequally across Europe.Global changebiology, 2011, vol. 17, núm. 7, pàg. 2330-2341. DOI: 10.1111 / j.1365- 2486.2010.02393.x.112 cites.

 

BIOGEI: complint objectius

El projecte “Efectes de la biodiversitat sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle al llarg de gradients climàtics i d’ús del sòl en pastures (BIOGEI)” ha arribat a l’equador de la seva trajectòria amb èxit. BIOGEI està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, va començar el gener del 2014 i està previst que finalitzi el desembre del 2016. En aquest temps s’han aconseguit ja més d’un 50% dels objectius plantejats inicialment, s’ha participat en diversos congressos internacionals i s’han aconseguit algunes publicacions. El projecte BIOGEI està liderat per la UdL i compta amb investigadors del grup ECOFUN (CTFC). Té com a objectiu l’estudi de les interaccions entre la biodiversitat i la mitigació dels gasos d’efecte hivernacle. La hipòtesi és que aquestes interaccions depenen de les condicions climàtiques, els usos del sòl i la gestió, és a dir, del sistema socioecològic. Són d’interès particular els cicles del carboni i del nitrogen en pastures de muntanya i com aquests responen al canvi climàtic. Per al proper any es preveu finalitzar amb èxit els objectius del projecte.

 

Publicacions recents del grup

  • Debouk, H., de Bello, F., Sebastià, M.T. 2015. Functional trait changes, productivity shifts and vegetation stability in mountain grasslands during a short-term warming. PLOS ONE, enprensa.
  • Ribas, A., Lluba, R., Gouriveu, F., Altimir, N., Connolly, J., Sebastià, M.T., 2015. Plant identity and evenness affect yield and trace gas exchanges in forage mixture. PlantSoil, 387: 1-16. DOI: 10.1007/s11104-015-2407-7.
  • Suter, M., Connolly, J., Finn, J.A., Loges, R., Kirwan, L., Sebastià, M.T., Lüscher, A., 2015. Nitrogen yield advantage from grass–legume mixtures is robust over a wide range of legume proportions and environmental conditions. Global ChangeBiology. 21. DOI: 10.1111/gcb.12880.
  • Leifeld, J., Meyer, S., Budge, K., Sebastià, M.T., Zimmermann, M., Fuhrer, J., 2015. Turnover of Grassland Roots in Mountain Ecosystems Revealed by Their Radiocarbon Signature: Role of Temperature and Management. PLoS ONE, 10(3): e0119184. DOI: 10.1371/journal.pone.0119184.
  • Karhu K., Auffret M., Dungait J.A.J., Hopkins D.W., Prosser J.I., Singh B.K., Subke J.-A., Wookey P.A., Agren G.I., Sebastia M.-T., Gouriveau F., Bergkvist G., Meir P., Nottingham A.T., Salinas N. &Hartley I.P., 2014. Temperature sensitivity of soil respiration rates enhanced by microbial community response. Nature, 513: 81-84. DOI: 110.1038/nature13604.
  • Raivonen M., Joensuu J., Keronen P., Altimir N., and Kolari P. 2014. Assessment of field monitoring of plant fluxes of oxidized nitrogen with two types of detectors. Boreal Environmental Research, 19, 20-34.