Àrea d’Economia Forestal

Àrea d’Economia Forestal, Octubre 2016

Aquest passat mes de maig, ha tingut lloc la darrera reunió del projecte Startree a Bangor (Wales, UK). Irina Prokofieva i Elena Górriz van participar en la reunió, on es van presentar els principals resultats del projecte i es van discutir estratègies per a la divulgació d’aquest material. Durant la reunió, es va organitzar la primera Fira de Productes Silvestres – Wild Forest Products Fair, que va tenir molt èxit entre els visitants.

Més informació sobre la Fira i els participants, a la pàgina web del projecte: http://star-tree.eu/events/wild-forest-products-fair, i al grup de facebook de la Fira

Al setembre, Irina Prokofieva ha participat en la conferència anual de WINIR – World Interdisciplinary Network for Institutional Research a Boston (USA). Ha presentat els resultats de l’estudi sobre institucions informals en el context de recol·lecció de productes forestals silvestres, que s’està duent a terme en el projecte Startree. Més informació sobre l’esdeveniment a la pàgina web de l’associació WINIR

El 3 d’octubre s’ha preparat una nota de premsa sobre l’article científic recentment publicat, respecte a l’acceptació de pagaments per recollir bolets, amb un considerable impacte mediàtic.

El 13 i 14 d’octubre, ha tingut lloc a Barcelona la conferència científica del projecte Startree, amb quatre presentacions:

– The evolution of institutions for non-wood forest products: An empirical study of harvesting practices across Europe – presentat per Irina Prokofieva en col·laboració amb Elena Górriz

– Travel cost approaches to assess mushroom picking value and policy Interventions effects in Catalonia (Spain) – presentat per Valentino M. Govigli (EFIMED) en col·laboració amb Elena Górriz

– Perception of harms and property rights shapes private forest owners views on wild mushroom picking policies – presentat per Elena Górriz

– Social capital articulating moss picking in Wales: the role of networks and trust, presentat per Maria Wilding (Llais i Goedwig, UK) i Carmen Rodríguez (EFIMED-CTFC) en col·laboració amb Irina Prokofieva i Elena Górriz

Més informació sobre la conferencia i les fotos de l’esdeveniment estan disponibles a http://star-tree.eu/events/final-conference.

Vídeo promocional del projecte: https://youtu.be/2amgJ3Gu1II

Noves publicacions:

Górriz Mifsud E, Varela E, Piqué M & Prokofieva I. 2016. És econòmicament factible un pagament pels serveis ambientals derivats de gestionar els boscos de pi blanc? Una proposta. Catalunya Forestal 128:7-10

Prokofieva I, Górriz-Mifsud E, Bonet JA, Martínez de Aragón J. 2016. Viability of Introducing Payments for the Collection of Wild Forest Mushrooms in Catalonia (North-East Spain). Small-scale Forestry. DOI 10.1007/s11842-016-9348-8

 

 

Àrea d’Economia Forestal

Abril 2016, Àrea d’Economia Forestal

Del 4 de febrer al 29 d’abril tenim en pràctiques l’estudiant brasilera de pràctiques Giovana Lagullo, del màster European Forestry. http://aef.ctfc.cat/?p=681

El 14 de febrer els estudiants regulars del màster forestal i del MEDFOR, i professors de la UdL varen venir una jornada a l’oficina de Barcelona, on junt amb l’EFI se’ls van fer vàries presentacions al marc de l’assignatura de Política ambiental.

Al 2n Congrés Forestal Valencià “Gestión, conservación y puesta en valor de los Servicios Ambientales del monte mediterráneo”, Elena Górriz va fer la ponència convidada “Importancia y herramientas de la valoración ambiental de los ecosistemas”. A més, va presentar “Los propietarios forestales privados y la recolección de setas silvestres: ¿son factibles los cotos de setas?”. Segorbe (Castellón). Febrer 2016. Més informació: elena.gorriz@ctfc.es

Noves publicacions:

Górriz-Mifsud E, Secco L, Pisani E. 2016. Exploring the interlinkages between Governance and Social Capital: a dynamic model for forestry. Forest Policy and Economics 65:25-36.

Decocq G, Andrieu E, Brunet J, Chabrerie O, De Frenne P, De Smedt P, Deconchat M, Diekmann M, Ehrmann S, Giffard B, Gorriz Mifsud E, Hansen K, Hermy M, Kolb A, Lenoir J, Liira J, Moldan F, Prokofieva I, Rosenqvist L, Varela E, Valdés A, Verheyen K, Wulf M. 2016. Ecosystem services from small forest patches in agricultural landscapes. Current Forestry Reports 2 (1) 30-44

 

Àrea Economia Forestal, gener 2016

Àrea d’Economia Forestal, Gener 2016

A la conferència “CASTLE – Towards a Sustainable Bioeconomy – Innovative Methods and Solutions for the Agriculture and Forest Sectors”, Elena Górriz va presentar el pòster “Social Capital in the design and implementation of a wild mushroom picking permit in Poblet (Catalonia, Spain)”. Barcelona. Octubre 2015. Més informació: elena.gorriz@ctfc.es

De l’11 al 13 de novembre va tenir lloc l’Assemblea General del projecte StarTree a la baixa Saxònia (Alemanya). Es va discutir la progressió dels resultats, les formes de disseminació, incloent les publicacions científiques i tècniques, i la conferència final. Més informació: irina.prokofieva@ctfc.es, elena.gorriz@ctfc.es

Elena Górriz va impartir la ponència “Serveis ecosistèmics dels boscos i gestió multifuncional. Reptes des d’una perspectiva econòmica” en la jornada “Els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos” (http://blog.creaf.cat/noticies/els-serveis-ecosistemics-que-ens-ofereixen-els-boscos-xii-jornada-creaf-scb-ichn/), organitzada pel CREAF i el ICHN a Barcelona, el 18 de novembre. Més informació elena.gorriz@ctfc.es

Del 23 al 27 de novembre vàrem tenir la visita de la investigadora Francesca Ferranti al marc de la COST Action FACESMAP. Amb Elena Górriz va entrevistar diferents actors del món de l’associacionisme dels propietaris forestals i junt amb Eduard Plana es prepararà un article.

L’11 de gener hem tingut la visita d’una delegació de la Vall de Borgotaro (Itàlia). Juntament amb l’àrea de productes no fusters es va organitzar una visita a Poblet per tal d’explicar-los l’experiència de regulació de la recollida de bolets i els diferents estudis de percepció dels actors involucrats a Catalunya. Més informació: elena.gorriz@ctfc.es

 

Noves publicacions:

Górriz-Mifsud E, Varela E, Piqué M, Prokofieva I. (2016). Demand and supply of ecosystem services in a Mediterranean forest: computing payment boundaries. Ecosystem Services Vol. 17: 53–63

Górriz Mifsud E, Secco L & Pisani E. 2015.Social capital and forest governance.EFI News 2015 (1)23: 16-17

Górriz E& Montiel P. 2015. Els propietaris forestals recolzen una regulació de la recollida de bolets silvestres. Silvicultura 72:27-30

 

 

Octubre 2015

Àrea d’Economia Forestal, Octubre 2015

Irina Prokofieva ha estat convidada a impartir una ponència amb el tema “Cost-benefit analysis as a component within ToSIA ” als participants del taller de treball organitzat dins el projecte Trees 4 Future (http://www.trees4future.eu/) per l’Institut Forestal Europeu a Joensuu, els dies 21-25 de setembre 2015. Més informació: irina.prokofieva@ctfc.es

Noves publicacions:

Valdés, A., Lenoir, J., Gallet-Moron, I., Andrieu, E., Brunet, J., Chabrerie, O., Closset-Kopp, D., Cousins, SAO, Deconchat, M., De Frenne , P., De Smedt, P., Diekmann, M., Hansen, K., Hermy, M., Kolb, A., Liira, J., Lindgren, J., Naaf, T., Paal, T., Prokofieva, I., Scherer-Lorenzen, M., Wulf, M., Verheyen, K., Decocq, G., 2015. The contribution of patch-scale conditions is greater than that of macroclimate in Explaining local plant diversity in Fragmented forests across Europe. Glob. Ecol. Biogeogr. n / a-n / a. doi: 10.1111 / geb.12345

 

Górriz E & Montiel P. 2015. Els propietaris forestals recolzen una regulació de la recollida de bolets silvestres. Silvicultura 72: 27-30

 

Juliol 2015

Àrea d’Economia Forestal, Juliol 2015
  • L’assemblea general del projecte StarTree va tenir lloc a Joensuu de l’11 al 13 de maig. Varem estructurar els primers articles resultants del projecte sobre aspectes institucionals formals i informals sobre la recollida de productes forestals no fusters. El programa de la reunió incloïa la visita a una plantació de bedoll inoculat amb el fong “pakuri”, així com un market place amb productors locals de fruits del bosc, i un tast de vins i cava de nabius, gerds, groselles i móres. Durant la reunió varem presentar els pòsters sobre “Beyond wood: the state of non-wood forest products in the Mediterranean region” i “Social Capital in the design and implementation of a wild mushroom picking permit in Poblet forest (Catalonia, Spain)”. (contacte: irina.prokofieva@ctfc.es, elena.gorriz@ctfc.es)

  2 3 4

 

(Fotos: Sarah Adams)

 

  • El 3 de juny Elena Górriz va fer una presentació a l’Expo de Milà (Itàlia), sobre “Strategies for the valorization of forests’ ES in the mountains of the Mediterranean” dins dels esdeveniments preparats pel Dia de les Muntanyes.

(contacte: elena.gorriz@ctfc.es)

 

  • De l’ 1 al 3 de juliol, Irina Prokofieva va participar a la conferència bianual de la Societat Europea d’Economia Ecològica a Leeds (Regne Unit), amb les ponències “The evolution of institutions for non-wood forest products: an empirical study of harvesting practices across Europe” i “Landowner’s and hunter’s rights over red deer stocks management in several regions in Europe” , que presenten els articles conjunts dels casos d’estudi del projecte StarTree. També va presentar el pòster “Who should carry the costs of ecosystem service provision? A pan-European citizens’ view” del projecte Newforex.

(contacte: irina.prokofieva@ctfc.es)

  6

 

  • Irina Chávez, estudiant de pràctiques, va fer un seminari curt sobre el seu treball de màster de Desenvolupament Local sobre “Mushroom-picking within tourist and recreation activities”. Ja ha acabat el seu període de pràctiques amb nosaltres i ara continuarà escrivint des de Pàdua.

(contacte: elena.gorriz@ctfc.es)

 

  • Durant els mesos de juny i juliol tenim de pràctiques a Pablo Montiel, un estudiant de Guatemala fent un màster en Forestry Business a la Universitat de Helsinki. Pablo ve mitjançant els traineeships d’EFI i està donant un cop de mà amb les enquestes a propietaris forestals sobre la recollida de bolets.

(contacte: elena.gorriz@ctfc.es)

 

  • El passat 30 de juny Elena Górriz va fer la ponència via videoconferència “Socieconomics issues in forestry”, per als participants del projecte SUSFOR.

(contacte: elena.gorriz@ctfc.es)

 

 

PUBLICACIONS:

 

Lindstad B H, Pistorius T, Ferranti F, Dominguez G, Gorriz-Mifsud E, Kurttila M, Leban V, Navarro P, Peters D M, Pezdevsek Malovrh Š, Prokofieva I, Schuck A, Solberg B, Viiri H, Zadnik Stirn L & Krc J. 2015. Forest-based bioenergy policies in five European countries: an explorative study of interactions with national and EU policies. Biomass and Bioenergy 80: 102-113

 

Peters DM, Wirth K, Böhr B, Ferranti F, Górriz-Mifsud E, Kärkkäinen L, Krč J, Kurttila M, Leban V, Lindstad B H, Pezdevšek Malovrh Š, Pistorius T, Rhodius R, Solberg B, Zadnik Stirn L. 2015. Energy wood from forests -stakeholder perceptions in five European countries. Energy, Sustainability and Society 5:17

 

Górriz E, Prokofieva I, Bonet JA & Martínez de Aragón J. 2015. Aspectes institucionals de la recol·lecció de bolets regulada a Poblet i la seva àrea d’influència. Vallvey et al. (Eds) IV Jornades sobre el bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades. Pp 137-148

 

Bonet JA, Górriz E, Evard C, Prokofieva I, & Martínez de Aragón J. 2015. El projecte StarTree emfatitza la importància dels productes forestals no fusters al Mediterrani. Silvicultura 71:48-50