Es publica la Guia de la fusta de les espècies forestals de Catalunya

Imatge de la portada

 

La Guia de la fusta de les espècies forestals de Catalunya neix amb l’objectiu de difondre les característiques tecnològiques de la fusta de les principals espècies fusteres de Catalunya per facilitar la recerca de noves aplicacions.

Conté 16 Fitxes tècniques de 16 espècies (7 planifolis, 7 pins, avet blanc, avet Douglas). Inclou 11 de les 14 espècies més comuns a Catalunya, totes les espècies fusteres catalanes més rellevants.

 

 

 

Cada fitxa inclou la nomenclatura científica i comuna, vuit propietats bàsiques i distribució, tres propietats estructurals, cinc propietats tecnològiques, 10 normes UNE i UNE-EN, i 116 aplicacions diferents

La guia de la fusta de les espècies forestals de Catalunya permet conèixer les característiques bàsiques dels tipus de fusta més comuns al país. Assenta les bases per a futurs desenvolupaments. Les dades són especialment rellevants perquè amb anterioritat no era possible treballar amb dades pròpies. Sempre es treballava amb dades d’altres regions. Proporciona dades bàsiques obertes al sector sobre les que treballar permetent optimitzar els seus processos productius.

Determinar les propietats de la fusta de procedència catalana permet acostar-se al nivell tecnològic d’altres fustes d’arreu amb les que competeixen al mercat.

La Guia ha estat promoguda i finançada pel DARP, i redactada per l’Institut Català de la Fusta

En aquest enllaç, podreu consultar la guia o descarregar-la.