Imiten el foc dels llamps per preservar l’estructura dels boscos de pinassa

La crema prescrita que s’ha fet aquest mes de juny a la Serra de Llaberia està destinada a preservar aquells boscos de pinassa (Pinus nigra) que estan adaptats a un règim natural d’incendis de llamp. L’efecte dels focs de llamp, al ser recurrents i de baixa intensitat, permet mantenir una estructura de bosc amb arbres adults i madurs.

Aquesta estructura facilita molt la supervivència dels arbres en el cas del pas d’un incendi, ja que implica una capçada separada del terra i una coberta de matollar reduïda. Mitjançant aquesta acció es pretén actuar sobre boscos madurs i amb una coberta de matollar molt carregada, ja que en cas de foc podria condicionar la seva supervivència.

A més, gràcies a les cremes prescrites, es valoraran els efectes del foc natural en la vegetació en la seva època natural (estiu). Per això, es buscaran condicions meteorològiques que permetin aconseguir una intensitat de foc baixa per eliminar el substrat de matollar sense condicionar la vitalitat de tota l’estructura del bosc.

Per l’execució de la crema es faran servir eines manuals i torxes de degoteig i un equip humà composat per bombers especialistes. Es seguiran les directrius establertes al pla de crema redactat per la preservació d’aquest espai d’interès comunitari.

La conservació dels boscos de pinassa, l’objectiu del projecte LIFE Pinassa

L’acció s’emmarca dins d’un projecte europeu que té com a objectiu millorar la conservació dels boscos de pinassa a Catalunya. Dins d’aquest projecte, a més de realitzar cremes prescrites, també s’hi contemplen una sèrie d’accions relacionades amb els incendis.

Per una part, en aquells punts on la pinassa s’ha vist afectada per grans incendis s’estan realitzant tractaments per tal d’ajudar a la regeneració natural. L’acció d’aquests incendis va provocar un canvi en la vegetació d’aquests punts on la pinassa, abans clarament dominant, s’ha vist substituïda per roures i alzines.

Aquesta acció, realitzada mitjançant desbrossades selectives, permet exemplificar la gestió d’un bosc jove, dens, d’escassa vitalitat i amb un alt risc d’incendi. D’aquesta manera s’obre la porta a la multifuncionalitat de l’hàbitat i es fa compatible la seva conservació amb la seva gestió.

Pinassa de la Serra de Llaberia. Autora: Ruth Domènec

Pinassa de la Serra de Llaberia. Autora: Ruth Domènec

Per una altra part, també s’estan duent a terme actuacions estratègiques per a la prevenció de grans incendis forestals en aquests hàbitats. Aquests treballs consisteixen en generar estructures de bosc resistents al foc mitjançant tractaments silvícoles i cremes prescrites.

Aconseguir una estructura de bosc favorable no només redueix el risc d’incendi, sinó que facilita la seva extinció en cas que s’arribi a donar.