DATA ACTUALITZACIÓ: 08/05/2019


Des del CTFC, per donar compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, incorporem aquest apartat a la web, on hi trobareu tota la informació sobre la nostra institució, per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Cas que vulgueu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol aclariment o per més informació, ho podeu fer a l'adreça transparencia@ctfc.cat
COMPTES ANUALS

CONVENIS VIUS

CONVENIS I CONTRACTES

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

Per demanar qualsevol tipus d'informació contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte