Treballa
amb nosaltres
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) implementa una estratègia de RRHH que inclou un Pla d’Igualtat d’Oportunitats. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) compta amb la menció de “Human Resources Excellence in Research” (HRS4R) de la Comissió Europea, que la reconeix com a institució de recerca europea que promou un ambient de treball favorable i motivador. Els procediments de sel.lecció de personal segueixen els principis del OTM-R.

Sistema i criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l'any 2022

Ofertes en curs
Tècnic/a en Política Forestal i Governança
Expert/a en conservació de la biodiversitat en sistemes forestals
Tècnic/a de suport en Silvopastoralisme
Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per al monitoreig d’ocells i ratpenats
Expert/a en gestió de dades i coordinador de projectes
Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l’estudi d’ocells
Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l’estudi d’ocells

Ofertes tancades
Contractació per a la preparació del dossier exempció nitrats
Contractació per la coordinació Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
Recercador/a en estudi de ratpenats
Direcció adjunta de transferència
Expert/a en maquinària i aprofitaments forestals
Expert/a en gestió de bases de dades i anàlisi d’escenaris forestals
Post-Doctoral offer in forest hydrology and ecohydrological modelling
Tècnic/a en inventari i seguiment de biodiversitat
Recercador/a en gestió silvopastoral
Post-Doctoral offer in forest modelling
European Project Manager offer
Expert/a en programació i gestió de Bases de Dades
Modelling applications & biodiversity big data management
Tècnic/a especialista en gestió multifuncional i planificació forestal
Administratiu/va
European Project Deputy Coordinator offer
Especialista KTT D+I en gestió forestal i sistemes agroforestals
Especialista recercador/a en tractament de dades i anàlisis estadístics
Tècnic/a de camp - Auxiliar de laboratori
Tècnic/a de suport inventaris micològics i processat de mostres
Postdoctoral offer on plant isotope studies in Mediterranean Agro-ecosystems
Post-Doctoral offer in multi-objective decision making for biodiversity restoration and ecosystem services provision
Tècnic/a especialista en química analítica