PROGRAMA / 02
Dinàmica del paisatge i biodiversitat / CTFC

El paisatge resultant de la relació entre els ecosistemes i la societat és l’objecte d’estudi d’aquest programa. L’anàlisi dels impactes de diversos factors de canvi sobre els valors naturals i els béns i serveis que els ecosistemes proporcionen és bàsic per assegurar-ne la provisió futura.

L’ecologia del paisatge i la biodiversitat, l’anàlisi dels incendis i altres pertorbacions, els paisatges mosaic (els sistemes agro-forestals o les transicions entre zones urbanes-periurbanes-rurals) i el desenvolupament d’eines innovadores per la planificació forestal i per la presa de decisions són objecte dels nostres treballs.

La innovació en planificació forestal a escala de bosc/paisatge/regió i el desenvolupament d’eines de suport a la presa de decisió són elements clau per a l’anàlisi de les dinàmiques del paisatge i de la biodiversitat i per la gestió del territori.

Línies d'R+D i Transferència

  • Diagnosi de la dinàmica del medi natural
  • Anàlisi de riscos i dels impactes del canvi global
  • Estudi dels serveis ecosistèmics i anàlisi de taxes d’intercanvi
  • Dinàmica fluvial: interaccions entre aigua i sedi-ments a múltiples escales espacials i temporals
  • Desenvolupament de mesures de gestió i adaptació a nivell de paisatge/regió
  • Planificació de la conservació
  • Mètodes i eines per la planificació forestal multi-objectiu a nivell de paisatge/regió
  • Eines per al recolzament a la presa de decisions en un context de canvi global
Àmbits de treball

/ Estudi de la biologia, ecologia i conservació d’espècies

/ Instruments de planificació i gestió per a la conservació de la biodiversitat

/ Models de gestió d’ecosistemes utilitzant aproximacions multiescalars, mètodes d’optimització i sistemes de recolzament a la presa de decisions

/ Ecologia del paisatge

/ Bioindicadors per a l’avaluació de l’estat de conservació dels ecosistemes

/ Integració de mesures de conservació de la biodiversitat amb l’ús dels recursos naturals i la percepció social

/ Restauració d’hàbitats forestals i fluvials

/ Integració de l’ús de drons en aplicacions forestals i de biodiversitat

/ Eines per la simulació de l’evolució dels boscos i els seus serveis ecosistèmics sota diferents règims de gestió forestal i escenaris climàtics

/ Eines de simulació d’incendis per preveure el seu impacte i per desenvolupar plans de prevenció d’incendis

Equip del Programa de Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Garcia Gonzalo, Jordi
Responsable de programa
Bota Cabau, Gerard
Adjunt

Caps de grup
Bota Cabau, Gerard
Biologia de la conservació
Camprodon Subirachs, Jordi
Biologia de la conservació
García-Gonzalo, Jordi
Precision Forestry (PrecFOR)- Noves eines per a la presa de decisions forestals.
González Olabarría, José Ramón
Precision Forestry (PrecFOR)- Noves eines per a la presa de decisions forestals.
Hermoso López, Virgilio
Presa de decisions ambientals
Sebastià Álvarez, M. Teresa
Biodiversitat, ecologia funcional i canvi global

Villero Pi, Daniel
Biodiversitat i ecologia del paisatge

Investigadors / especialistes
Aquilué Junyent, Núria
Biodiversitat i ecologia del paisatge
Casals Martí, Frederic
Duane Bernedo, Andrea
Biodiversitat i ecologia del paisatge
Giralt Jonama, David
Biologia de la conservació
Guixé Coromines, David
Biologia de la conservació
Ibañez Raffaele, Mª Mercedes
Biodiversitat, ecologia funcional i canvi global

Peris Llopis, Marina
Precision Forestry (PrecFOR)- Noves eines per a la presa de decisions forestals.
Poch Claret, Rosa M
Regos Sanz, Adrián
Biodiversitat i ecologia del paisatge
Sanahuja Llopis, Albert
Precision Forestry (PrecFOR)- Noves eines per a la presa de decisions forestals.
Sanuy Castells, Delfí
Sardà Palomera, Francesc
Biologia de la conservació

Vericat Querol, Damià

Tècnics / doctorands
Alcaraz Capsada, Júlia
Biodiversitat i ecologia del paisatge
Campanera Moliné, Arnau
Biodiversitat i ecologia del paisatge
Canelles Traball, Quim
Biodiversitat i ecologia del paisatge
Cristal, Irina
Precision Forestry (PrecFOR)- Noves eines per a la presa de decisions forestals.
Florensa, Xavier
Biologia de la conservació
Guardis Bedmar, Pol
Biologia de la conservació

Krsnik, Goran
Precision Forestry (PrecFOR)- Noves eines per a la presa de decisions forestals.
Lanzas López-Asiain, Monica
Presa de decisions ambientals
Manzano, Robert
Biologia de la conservació
Molleda Garcia, Raul
Biologia de la conservació
Navalpotro, Helena
Biologia de la conservació
Pla Montferrer, Magda
Biodiversitat i ecologia del paisatge

Pou Álvarez, Núria
Biologia de la conservació
Recoder Ollé, Laura
Biologia de la conservació
Revilla Martín, Natalia
Biologia de la conservació
Rota Collell, Marc
Biologia de la conservació
Salgado, José
Presa de decisions ambientals
Santisteban Ortiz, Carles
Biologia de la conservació

Sazatornil, Víctor
Biologia de la conservació

Associats
Brotons Alabau, Lluís
Cardador Bergua, Laura
Gil Tena, Asunción
Mola-Yudego, Blas
Morán Ordoñez, Alejandra
Navarro, Joan

Roura, Núria
Titeux, Nicolas