Work
with us
CTFC implements an HR strategy that includes an Equal Opportunity Plan. CTFC counts with the "Human Resources Excellence in Research" (HRS4R) from the European Commission, which recognizes it as a European research institution that promotes a favorable and motivating work environment. The personnel selection procedures follow the principles of the OTM-R.

Ongoing jobs
Tècnic/a especialista en química analítica
Post-Doctoral offer in multi-objective decision making for biodiversity restoration and ecosystem services provision

Closed offers
Postdoctoral offer on plant isotope studies in Mediterranean Agro-ecosystems
Tècnic/a de suport inventaris micològics i processat de mostres
Tècnic/a de camp - Auxiliar de laboratori
Especialista recercador/a en tractament de dades i anàlisis estadístics
Especialista KTT D+I en gestió forestal i sistemes agroforestals
European Project Deputy Coordinator offer
Administratiu/va
Tècnic/a especialista en gestió multifuncional i planificació forestal
Modelling applications & biodiversity big data management
Expert/a en programació i gestió de Bases de Dades
European Project Manager offer
Post-Doctoral offer in forest modelling
Recercador/a en gestió silvopastoral
Tècnic/a en inventari i seguiment de biodiversitat
Post-Doctoral offer in forest hydrology and ecohydrological modelling
Expert/a en gestió de bases de dades i anàlisi d’escenaris forestals
Expert/a en maquinària i aprofitaments forestals
Direcció adjunta de transferència
Recercador/a en estudi de ratpenats
Contractació per la coordinació Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
Contractació per a la preparació del dossier exempció nitrats