PROGRAMA / 01
Gestió forestal multifuncional / CTFC

Plantegem la gestió forestal multifuncional en base al coneixement i al desenvolupament d’eines que assegurin els valors ecològics, socials i econòmics dels ecosistemes forestals, garantint la provisió sostenible de béns i serveis. Analitzem i avaluem la modelització de la dinàmica dels espais forestals, per promoure una silvicultura per a l’adaptació als canvis ambientals i socials, basada en el coneixement del funcionament del bosc. La recerca i la innovació en planificació forestal multifuncional a diferents escales i el desenvolupament d’eines de suport a la gestió, planificació i restauració agroforestal són claus en aquest sentit. També investiguem l’ecologia del foc, la capacitat d’adaptació i resposta dels sistemes forestals a les pertorbacions naturals i la prevenció dels grans incendis forestals.

 

Línies d'R+D i Transferència

  • Dinàmica del bosc i canvi global
  • Silvicultura adaptativa i models de gestió forestal
  • Modelització i planificació forestal multifuncional
  • Boscos i cicle de l’aigua
  • Prevenció de grans incendis, ecologia del foc i restauració forestal
  • Malalties forestals i patògens invasors
  • Sòls forestals, adobs orgànics i estocs de carboni
  • Gestió forestal i segrest de carboni
  • Plantacions forestals, sistemes agroforestals i silvopastorals
Àmbits de treball

/ Impactes del canvi climàtic i foment de la resiliència dels sistemes forestals davant múltiples pertorbacions

/ Efectes dels canvis en els usos del sòl en la dinàmica i el funcionament dels espais forestals

/ Orientacions i models silvícoles per a la planificació i la gestió forestal, adaptats al context actual (pertorbacions naturals, multifuncionalitat i serveis ecosistèmics)

/ Modelització del funcionament i la dinàmica del bosc sota diferents escenaris climàtics i de gestió forestal

/ Prevenció de grans incendis forestals, integració del foc prescrit en la gestió forestal i en la restauració post incendi

/ Eines per a l’anàlisi de la variació espacial i la dinàmica temporal de la composició i estructura del bosc i el sotabosc

/ Detecció de patògens forestals mitjançant tècniques innovadores

/ Gestió sostenible dels sistemes agrosilvopastorals i la seva integració en l’explotació ramadera

/ Plantacions forestals i sistemes agroforestals de valor productiu i ambiental

/ Química de la matèria orgànica del sòl, esmenes húmiques i fertilitzants

/ Cicle del carboni terrestre i valoració dels estocs de carboni en sistemes agroforestals

Equip del Programa de Gestió forestal multifuncional
Piqué Nicolau, Míriam
Responsable de programa

Caps de grup
Casals Tortras, Pere
Ecologia i gestió silvopastoral
Coll Mir, Lluís
Funcionament i dinàmica del bosc
Piqué Nicolau, Míriam
Gestió forestal sostenible
Rovira Castellà, Pere A.
Sòls i adobs

Investigadors / especialistes
Améztegui González, Aitor
Funcionament i dinàmica del bosc
Beltrán Barba, Mario
Gestió forestal sostenible
Coello Gómez, Jaime
Gestió forestal sostenible
Collado, Eduardo
Gestió forestal sostenible
Garcia Pausas, Jordi
Ecologia i gestió silvopastoral
García Valdés, Raúl
Modelització de la vegetació

Lade, Sarah
Patologia forestal
Maris, Stefania
Sòls i adobs
Martín Gómez, Paula
Modelització de la vegetació
Oliva, Jonàs
Patologia Forestal
Rodrigues Mimbrero, Marcos
Gestió forestal sostenible
Taüll Taüll, Marc
Ecologia i gestió silvopastoral

Vega-García, Cristina
Funcionament i dinàmica del bosc

Tècnics / doctorands
Bagué Vilaplana, Neus
Ecologia i gestió silvopastoral
Busquets Olivé, Eduard
Gestió forestal sostenible
Delgado, Ruth
Modelització de la vegetació
Fuentes Boix, Carla
Funcionament i dinàmica del bosc
Navarro Prados, Sònia
Gestió forestal sostenible
Pallarés Pascual, Mar
Gestió forestal sostenible

Vilà Vilardell, Lena
Ecologia i gestió silvopastoral

Associats
Juvinyà González, Carla
Nadal Sala, Daniel
Sánchez Pinillos, Martina
Vericat Grau, Pau