Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Canelles Traball, Quim
Biodiversitat i ecologia del paisatge
   
quim.canelles@ctfc.es
973 48 1752 ()