Personal /Gestió forestal multifuncional
Bagué Vilaplana, Neus
Ecologia i gestió silvopastoral
   
neus.bague@ctfc.cat

Formació acadèmica:

- Màster en Anàlisi i Gestió del Canvi Ambiental per la Universitat de Girona i especialització en Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) i Avaluació de l’Impacte Ambiental.

- Graduada en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient per la Universitat de Girona.

Experiència professional:

Ha treballat com a tècnica en Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) en diverses institucions públiques i ha elaborat estudis d’avaluació de l’impacte ambiental i integració paisatgística. Col·laboració en projectes de conservació de la biodiversitat a les illes Açores (Portugal) i a l’Alt Pirineu (Catalunya).