Personal /Gestió forestal multifuncional
Pallarés Pascual, Mar
Gestió forestal sostenible
   

Llicenciada en Enginyeria Forestal per la UdL
Erasmus a la Universitat de Helsinki, especialitat en conservació biològica
Ha treballat com a tècnica de suport en diversos projectes relacionats en l'estudi de les dinàmiques forestals en un context de canvi global.