Personal /Bioeconomia i governança
Guiteras Cors, Núria
Institut Català de la Fusta
   

Arquitecta Tècnica en Execució d'Obres (UPC, 2000) i Enginyera d'Edificació (UdL, 2011).

Experta en diagnosi de patologies d'edificació i d'estructures de fusta.

Especialitzada en control, avaluació i gestió de la qualitat, amb 15 anys d'experiència en laboratori d’assaigs de caracterització i control de qualitat de materials.