Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Sanahuja Llopis, Albert
Precision Forestry (PrecFOR)- Noves eines per a la presa de decisions forestals.